8 sep. 2013

Slutpixlat dementerar!


artikeln  Ingrid Carlqvist:”Svenskarna är hjärntvättade”, så skrev vi så här: 

Vad Slutpixlat erfar från säker källa, en renommerad psykolog, så är Ingrid Carlqvist arketypen för en alternation. Det vill säga byte av verklighetsuppfattning, eller rättare sagt brist på verklighetsuppfattning. Något som psykologen mer utvecklar så här:”

Ett påstående som inte helt stämmer överens med verkligheten. Den ”renommerad psykolog” vi hänvisade till angående alternation, är egentligen varken renommerad eller psykolog. Personen existerar nämligen icke.  

Begreppet alternation lanserades de facto av sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckman och texten om detta är hämtad från Wikipedia

Rätt personer skall naturligtvis ha kredit för detta. 

Slutpixlat beklagar misstaget.