31 okt. 2013

Avpixlat gör en höna av en fjäder! IGEN!

I vanlig ordning så gör den av Sverigedemokraterna stödda hat- och rasistsajten Avpixlat allt för att skylla invandrare och flyktingar för allt elände i världen.

Nu riktar man in sig på flyktingar som att de är stora smittspridare av sjukdomen polio och att det därmed finns en risk för en polioepidemi i Sverige.

Och dess nestor Mats Dagerlind är inte sen att förklara att i spåren av ”massinvandringen” så hotas nu hela svenska folket av en epidemi.


 Men hallå Mats Dagerlind och Avpixlat!

”Sverige inledde redan 1957 en massvaccination av alla svenska medborgare. Ingen har insjuknat i polio i Sverige sedan 1977. Polioepidemier upphörde redan 1962 när cirka 80% av Sveriges befolkning hade skydd mot sjukdomen. Polio är alltså inte längre något problem i Sverige, men vi måste ändå fortsätta vaccinera så länge som polio finns kvar någonstans i världen och därefter ytterligare flera år, tills världen har förklarats poliofri. I Sverige har vi sedan 1957 använt inaktiverat poliovaccin (IPV), vilket sen 1986 ges vid 3, 5 och 12 månaders ålder samt vid 5-6 års ålder enligt vaccinationsprogrammet.”  KÄLLA: Smittskyddsinstitutet.


Så den epidemi som Avpixlat och Dagerlind förutspår och skyller flyktingar och invandrare på, kommer aldrig att kunna inträffa. 

Men som den hat- och rasistsajt Avpixlat är så gör de i vanlig ordning en höna av en fjäder enbart för att kunna spy ut sitt har mot invandrare och flyktingar.

Curt Latinosson för Slutpixlat