5 okt. 2013

Officiell information från RN.



Av representanter för Nätverket Rattus Norvegicus (RN) har Slutpixlat ikväll blivit ombedda att vidarebefordra ett officiellt meddelande från nätverket för att få slut på alla spekulationer om dess existens eller icke som förekommit på nätet.

Officiell Information från nätverket Rattus Norvegicus, RN. 


Nätverket Rattus Norvegicus startades i september 2011 av en norsk jurist för att samla information om främlingsfientliga och rasistiska sajter på internet.


Nätverket RN arbetar i första hand i Skandinavien och inom ett vitt spektrum med insamlande av information. Nätverket består idag av ett antal jurister som i första hand granskar främlingsfientliga och rasistiska sajter för att se om den verksamhet de bedriver och det innehåll som finns på dessa sajter är av brottslig karaktär och om de därmed kan vidta rättsliga åtgärder mot dessa.


RN arbetar också med lobbyverksamhet för att få bland annat Sverige att leva upp till de överenskommelser som gjorts inom EU vad gäller åtgärder mot främlingsfientlighet och rasism.


Nätverket består också av ett antal IT-specialister som sköter den tekniska biten vid informationssamlandet.


Att inte RN har varken egen hemsida eller en adress att vända sig till beror enbart på att nätverket vill arbeta anonymt då i första hand med tanke på medlemmarnas säkerhet i nätverket.


Att RN för första gången officiellt går ut ur sin anonymitet med ett meddelande om dess existens beror i första hand på att RN nu ser ett delmål närma sig som förhoppningsvis starkt kommer att begränsa främlingsfientliga och rasistiska sajter verksamhet på internet. Där av klockan som räknar ned. I andra hand avslöjar RN sin existens för att det dykt upp rykten om att RN skulle vara en hackergrupp. Detta är inte sant. RN opererar enbart inom de befintliga lagar och förordningar som finns i respektive land där de är verksamma.


Rattus Norvegicus Oslo 2013-10-05


I sammanhanget skall nämnas att den logo som Slutpixlat använt för RN när vi tidigare skrivit om RN, där vi felaktigt trodde att RN var en hackergrupp, är skapad av Avram här på Slutpixlat. RN meddelar nu att man inte har något emot att logon blir deras symbol.

Anita Svensson-Vilegård redaktionssekreterare för Slutpixlat