15 okt. 2013

Svär en ed för kung, stat och fosterland! Endast då kan du få kalla dig svensk!

I Expo kan man idag läsa att Sverigedemokraterna i motioner som rör svenskt medborgarskap kräver att den som vill bli svensk medborgare och kan bedömas bli en tillgång för Sverige måsta svära en trohetsed till kungen och nationen!?

”I förslaget "Medborgarskapets betydelse" som lagts av riksdagsledamöterna Mikael Jansson och David Lång framställs en rad krav och åtstramningar gällande svenskt medborgarskap. I motiveringen framgår att den sökande ska "bedömas bli en tillgång för Sverige" för att få svenskt medborgarskap. Den sökande ska dessutom ha godkänts i tester om svensk kultur, historia och svenska språket och svära trohet och lojalitet till kungen, staten och nationen för att bli medborgare.


Om den nya medborgaren på något sätt bryter mot denna ed, eller på annat sätt visar sig vara skadlig för Sverige genom terrorbrott, annan grov brottslighet eller bedöms ha starkare lojaliteter mot främmande makt än till Sverige ska medborgarskapet kunna fråntagas denne."


"Det där går inte. Regeringsformen säger att man inte kan berövas sitt medborgarskap. Det finns en klar risk för att man skulle göra människor statslösa. Detta kan inte realiseras. Jag kan inte se detta som något genomtänkt förslag, säger statsvetaren Anders Sannerstedt som är docent och valexpert vid Lunds universitet.” EXPO


Har Sverigedemokraterna någon gång kommit med ett genomtänkt förslag där de inte på ett eller annat sätt lyckats klämma in invandrare eller invandringsfrågor?


Nej naturligtvis inte!


I stort sett i alla motioner som SD lämnat in, så genomsyras dessa av en röd tråd. Främlingsfientlighet. Och så påstår de sig inte ha det minsta emot invandrare? De tycker bara att det kommer för många. Och de som kommer hotar den svenska kulturen?


Och det där med tester om svensk kultur, historia och svenska språket för att de sökande ska bedömas bli en tillgång för Sverige är ju egentligen något man borde göra på alla Sverigedemokrater i första hand.För trots allt tal från SD om hur viktigt det är med den svenska kulturen, historian och det svenska språket, så borde de nog städa framför egen dörr innan de kräver något av några andra i dessa ämnen.

Ekeroth och Alfsson kan inte den svenska flaggans historia! Sverigedemokraterna är då definitivt ingen tillgång för Sverige. Snarare en belastning i främlingsfientlighet och rasism.

  
Raffina Wall för Slutpixlat