9 okt. 2013

Sverigedemokraterna. De tomma stolarnas parti!


I dagens Aftonbladet kan man läsa att den nolltolerans mot rasism som Sverigedemokraterna använder sig av egentligen är nolltolerans mot tolerans. Något som vi misstänkt länge och som nu också blivit bekräftat.

Den före detta Sverigedemokraten Lennart Carlström uttalade sig positivt om moskéer och hemspråksundervisning.  Och det gick inte för sig. Att visa den minsta tolerans stred ju uppenbarligen mot partiets policy. Främlingsfientlighet och rasism.


”Nolltoleransen gäller även oss som inte vill jaga folkgrupper. Att vara muslimfientlig är ett krav från partitoppen”, säger Carlström.


Något som Linus Bylund, partiets stabschef bekräftar.


Han påpekar att nolltoleransen gäller alla som avviker från partiets linje. Det finns ingen plats för folk med egna agendor.


”När vi antingen utesluter eller blir av med folk som inte sköter sig tror jag att vi tjänar på det i längden”, säger han.


Med andra ord så är du inte främlingsfientlig, rasist, eller är uttalat islamofobisk så har du inte i SD att göra.


Ingen nyhet naturligtvis, men att Bylund nu officiellt bekräftar att partiets linje är att vara främlingsfientliga och rasistiska är intressant. Och då måste ju alla ha missuppfattat Åkessons tal om nolltolerans mot rasism. Det är ju naturligtvis precis tvärtom.


En högt uppsatt partikamrat till Bylund som vill vara anonym formulerar det något rakare:


”Hellre tomma stolar än idioter”.


Vi kan då konstatera att det Sverigedemokratiska partiet då snart enbart kommer att bestå av en massa tomma stolar.


Raffina Wall för Slutpixlat