1 okt. 2013

Thoralf Alfsson lider alla helvetes kval!

Den Sverigedemokratiska riksdagsmannen Thoralf Alfsson lider.

Ja inte utav någon sjukdom vad vi vet. Nej, han har, som han själv säger i en artikel på sin blogg, genomlidit ännu ett kommunalfullmäktigemöte i Kalmar?


Kanske dags för Thoralf Alfsson att lägga av med politiken då han nu uppenbarligen finner den så betungande att han tycker att det hela är ett enda långt lidande. För att inte tala om oss alla andra som måste genomlida Alfssons verbala rasistretorik.


Nå, nu var det ju alla andra ärenden som behandlades på kommunalfullmäktigemötet som Thoralf genomled och fann tråkiga. Alla ärenden utom ett.


För när flyktingfrågan kom på tapeten, ja då vaknade Thoralf upp ur sitt politiska lidande.Vad annat att vänta från en representant för enfrågepartiet Sverigedemokraterna.

För i en artikel med rubriken. ”Den svenska identiteten skall krossas”, så visar Thoralf Alfsson en makalös energi i vad han verkligen tycker om flyktingar/invandrare, men framför allt så ondgör han sig i vanlig ordning över sina politiska motståndare, som enligt Thoralf enbart är ute efter att sprida mångkulturens ”faror” vidare!?


Och, hujeda mig! Thoralf tycker att det är bedrövligt när man diskuterar flykting och invandringsfrågor att inte någonting nämns om dessa flyktingars/invandrares brottslighet.


”Dock inga exempel på personer som begått brott eller liknande!?”


Öh… Thoralf lelle. Varför förutsätter du att alla flyktingar och invandrare är faror och att de är brottslingar?

 
Javisst ja! Thoralf Alfsson är ju inte Sverigedemokrat för inte. Och i deras ögon är ju alla flyktingar och invandrare bara en paria som enbart sysslar med kriminell verksamhet och inget annat.


Thoralf Alfsson avslutar bombastiskt sin artikel, och denna gång utan det minsta lidande, med orden:


”Den svenska nationen och identiteten skall uppenbarligen krossas av de styrande!”


Uppenbart att Alfsson är livrädd för att ytterligare en kebabrestaurang skall öppnas i Kalmartrakten på bekostnad av en äktsvensk hederlig korvmoj.

 
Och det är väl det enda som kan få Alfsson att lida alla helvetes kval. Kebabrulle eller en korv med bröd?


Förövrigt så borde Alfsson ägna sig mer åt den lokala brottsligheten i Kalmar län än att förmoda att alla invandrare är skyldiga till brott begångna i länet.

Det har nämligen begåtts ett högst allvarligt brott i Kalmar län.

För någon i Kalmar har uppenbarligen snott sälar ifrån Västervik!? Och det är inte invandrare som snott sälarna. Det är faktiskt ett brott som skett på högsta kommunala nivå.  Snodde Kalmar Västerviks säl? Har Alfsson något att göra med detta!?

Raffina Wall för Slutpixlat