3 nov. 2013

Kent Ekeroth skattetrixar för att slippa skatt!

När skattemyndigheten började rota i Ekeroths ekonomiska intressen i hat- och rasistsajten Avpixlat genom att Ekeroth lånat ut sitt bankgironummer och konto till Avpixlat så kan man nu på Avpixlat läsa att Ekeroth och Avpixlat funnit ett nytt sätt att slussa donationer till sajten utan att detta ska drabba Ekeroths personliga ekonomi genom skattemyndighetens agerande.

Man skapade en ideell förening. Men fortfarande så är det Ekeroth som står bakom det hela.


 ”Sedan Skatteverkets vändning i början av sommaren har Kent Ekeroth, som upplåtit sitt konto för våra donationer, haft givande samtal med Skatteverket. Kontentan av detta är att en ideell förening nu startats som hanterar donationer från Avpixlats läsare – det är alltså inte längre Ekeroths privata konto som hanterar dessa, utan ett bankkonto i föreningens namn. Precis som med det tidigare bankkontot står Ekeroth även bakom föreningen, som en tjänst till oss för att kunna fortsätta vår verksamhet.”


Och då skattereglerna för en ideell förening är ytterst gynnsamma så var det inte alls förvånande att Ekeroth tittade på det här upplägget för att slippa att bli skattskyldig.


”Skattereglerna för ideella föreningar skiljer sig beroende på föreningens syfte och verksamhet. Skatteverket kallar de föreningar som drivs på idealistisk grund för allmännyttiga ideella föreningar, vilket gör att föreningen är skattemässigt gynnade (i praktiken betalar de ingen skatt på sin vinst).”


Men då hela denna nystartade förenings syfte är att enbart slussa donationer till Avpixlat, och Kent Ekeroth står som föreningstecknare/juridisk person borde det ju gå att göra honom ansvarig för Avpixlats verksamhet också.


”Juridisk person är ett juridiskt begrepp för en sammanslutning, som har egen rättskapacitet, det vill säga kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter. En juridisk person kan ingå avtal, äga tillgångar och ådra sig skulder. Den juridiska personen äger också uppträda som part i domstol.”


Och då huvudsyftet med den av Ekeroth startade föreningen är att slussa medel till Avpixlat och på så sätt främja och säkerställa hat- och rasistsajtens drift, så är frågan om inte föreningen bryter mot föreningslagen angående hur man får driva en ideell förening då en ideell förening inte får bedriva ekonomisk verksamhet som syftar till att främja sina medlemmar ekonomiskt.


”En förening som främjar sina medlemmars ekonomiska intressen anses inte ha ett ideellt ändamål.” (skatteverket)


Ekeroth har förövrigt också givit föreningen det ”käcka” namnet ”Föreningen för Sverigevänliga intressen.”


Organisationsnummer: 802474-0410. Registrerat 2013-09-05


Nu återstår ju dock att se hur mycket pengar från de donationer som är avsedda att gå till Avpixlat som verkligen går dit. För vis av historien så var det inte många korvören som gick till Avpixlats verksamhet innan. Det mesta hamnade ju uppenbarligen i Ekeroths egna fickor. Och när han nu tror sig ha funnit ett sätt att också undslippa skatt så kanske detta i slutändan drabbar honom själv och Avpixlat hårdare än de tror. Raffina Wall för Slutpixlat