2 nov. 2013

Rasistsajterna mister sina bangirokonton!
Ett antal av hat- och rasistsajterna i Sverige riskerar nu permanent att bli av med sina bankkonton som de har i olika banker. Det kommer alltså inte att bli möjligt att via bankgirot längre donera medel till dessa sajter.

Vid kontakt från Slutpixlat och nätverket RN:s egna jurister med respektive bank som upplåter konton för hat- och rasistsajterna så har vi nu fått mycket positiva förhandsbesked.

Då bankerna äntligen insett att det inte varken ligger i bankens eget intresse eller policy att på något vis stödja eller bli förknippade med rasistiska hatsidor så har de lovat att grundligt se över sitt regelverk för att kunna stänga bankonton som utnyttjas av vissa hat- och rasistsajter.

Följande hat- och rasistsajter riskerar inom kort att förlora sina möjligheter att via bank få in medel för att driva sin verksamhet: Avpixlat. Exponerat. Fria Tider. Dispatch International.

Mer information om detta är att vänta inom kort.

Anita Svensson-Vilegård för Slutpixlat