19 nov. 2013

SD-toppen kartlägger sina partikamrater!

Expo skrev i en artikel igår att Sverigedemokraternas topp läcker till media för att skada partikamrater som man anser gör partiet skada för att sedan kunna utesluta dessa.

Linus Bylund eftersökte information för att bland annat kunna utesluta Patrik Ehn ur partiet.


Slutpixlat har nu genom ”The Sting” även fått uppgifter på att det inte är det enda partitoppen ägnar sig åt för att komma åt eller hålla koll på sina medlemmar.


Man ägnar sig även åt att systematiskt registrera fotfolkets aktiviteter i SD på internet. All information samlas i ett centralt register som enbart vissa ur partiledningen har tillgång till.

 
Initiativtagare till registret var från början riksdagsmannen Markus Wiechel, något som Expressen redan den 25 april i år kunde avslöja.


Registret var från början avsett att hålla koll på partikamrater i Wiechels hemdistrikt Östergötland. Registret utökades sen till att omfatta insamlande av information om den så kallade bunkerfalangen inom SD, Gustav Kasselstrand, Mikael Jansson, David Lång och den numer utsparkade Patrik Ehn. Alltså den del av partiet som anses mer traditionellt nationalistisk än den nuvarande partiledningen är.


När avslöjandet om Wiechels register framkom så gick SD:s pressansvarige Martin Kinnunen ut och sade att Wiechels register enbart bestod av lösa anteckningar och inget annat.


Något som ”The Sting” nu kan avslöja inte är sant.


”Markus Wiechels register är ett rent databasregister där information systematiskt samlas in om ledande partimedlemmarnas internetaktiviteter. Förutom att hålla koll på medlemmarnas aktiviteter på de sociala medierna och deras privatliv, så går man även igenom deras mejlboxar med jämna mellanrum.


Under min tid i SD så var det ofta man i partitoppen talade om nödvändigheten av detta register för att inte några infiltratörer skulle kunna söka sig in i partiet. Rent nonsens naturligtvis. Enda anledningen till att registret upprättades var och är ju att hålla reda på medlemmar som på något sätt kan hota den yttersta partitoppen politiskt. Rena STASI metoder och inget annat. Dessutom så drar man sig inte för att använda registret till något som snudd på kan liknas vid utpressning.


Något som dock de inte lyckades göra då de försökte bli av med Kent Ekeroth efter järnrörsskandalen. Kent hotade helt enkelt att avslöja hela registrets omfattning och en hel del annat om de inte lät honom stanna kvar i partiet.


Det är så Sverigedemokraterna numer fungerar. Ingen litar på någon. Allra minst yttersta partitoppen med Åkesson, Söder, Karlsson och Jomshof som till varje pris gör allt för att klamra sig fast i toppen.”


Paranoian hos yttersta SD eliten tycks inte ha några gränser. Åkesson får se upp så inte hans allra närmaste börjar syna honom själv i sömmarna. 

 
 Raffina Wall för Slutpixlat