21 nov. 2013

Sverigedemokraterna vill avskaffa nolltoleransen!?

Som bekant så börjar ju Sverigedemokraternas landsdagar i morgon. Och de motioner som inkommit för behandling under landsdagarna är många. Och förutom att motionerna innehåller diverse främlingsfientliga förslag såsom att förbjuda böneutrop från moskéer, så har man även ett antal utopiska förslag såsom att Sverige ska utträda ur Förenta Nationerna, begränsa utbyggnaden av vindkraft och avskaffa landstingen och regionerna i Sverige och slutligen att sänka skatten för drivmedel på fordon till 7 kronor litern.

Dessutom så innehåller ett antal motioner förslag om att kraftigt vilja inskränka fackföreningarnas handlingsutrymme, och göra stora förändringar i LAS.


Men man har också ett antal andra motioner som tycks vara oerhört viktiga för SD. Hjärtefrågor skulle man kunna kalla dem.


Och det är motioner som bland annat behandlar åtgärder för att minska antalet herrelösa katter, vägbulor, stoppa de samhällsskadliga kopparstölderna, återinföra lagen om obligatoriskt stänkskydd på personbilar, och slutligen förbjuda hundbajspåsar i plast.


Sen vill en motionär inrätta en solidaritetsfond.


”Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja medlemmar och andra som drabbats av person- eller sakskada eller oförskyllt och orättfärdigt ha råkat i rättslig tvist som en direkt följd av engagemang för Sverigedemokraterna.”

Man vill med andra ord ha en fond för att kunna betala böter för Sverigedemokrater som på ett eller annat sätt genom framförallt sina främlingsfientliga och rasistiska uttalanden/hets mot folkgrupp åkt dit för det.  Att de kallar det för att oförskyllt och orättfärdigt är ju enbart patetiskt av dem.

Men slutligen så har man en motion som man egentligen undrar hur den som lade denna motion egentligen tänkte.


Avskaffa nolltoleransen!?


Kan man verkligen avskaffa något som egentligen inom det Sverigedemokratiska partiet aldrig funnits?


Och slutligen så kommer man på Sverigedemokraternas landsdagar att ha en landsdagsmiddag med tillhörande underhållning.


Enligt vad Slutpixlat erfar så kommer den inom Sverigedemokraterna så populära musikgruppen ”Jimmie Thoralfs” att underhålla och köra några av sina mest populära slagdängor. Raffina Wall för Slutpixlat