21 nov. 2013

Inget demonstrationstillstånd för nazisterna.


Underhandsuppgifter som kommit Slutpixlat tillhanda säger att den ”manifestation” som det nazistiska Svenskarnas parti avser att genomföra i Lidköping den 7 december nu trots allt inte kommer att bli av.

Det är Lidköpings kommun som i samråd med polisen nu diskuterar om de överhuvudtaget ska ge nazisterna ett demonstrationstillstånd då man anser att det skulle vara ett klart störande inslag i julhandeln som riskerar att negativt påverka affärsverksamheten i staden.


Det är framför allt affärsidkarna i Lidköping som framfört klagomål mot den av nazisterna planerade manifestationen som nu gjort att framförallt kommunen som i egenskap av markägare starkt tvekar till att bevilja nazisterna ett demonstrationstillstånd.


Curt Lationosson för Slutpixlat