25 dec. 2013

Manschauvinisten Ekeroth!

Den Sverigedemokratiske riksdagsmannen Kent Ekeroth har uppenbarligen inget till övers för jämställdhetsfrågorna i det här landet.

Nu uttrycker Ekeroth sitt missnöje över en artikel i DN om nästa års julkalender, där de bägge manusförfattarna till kalendern, Ida Kjellin och Sofie Forsman avser att vända på de traditionella kill- och tjejrollerna. Ekeroth tror att de svenska skattebetalarna inte tycker detta är viktigt?Ida Kjellin och Sofie Forsman vill låta de kvinnliga karaktärerna vara, inte bara tuffa, utan också roliga och gärna lite klantiga.

”Vi har sett så många tokiga pappor vid det här laget – här har vi en rolig mamma, som inte är helt perfekt utan har sina brister”, säger Sofie Forsman.


I sedvanlig ordning när det kommer till jämställdhetsfrågor och där det diskuteras könsrollernas fördelning och betydelse i samhället så slår traditionalisten Ekeroth naturligtvis bakut som den SD:are han är.


I Ekeroths och SD:s värld så innebär en förändring i de traditionella kill- och tjejrollerna ett hot mot det synsätt de har på just dessa roller.


För i det av manschauvinister styrda SD så är det ju alltid kvinnan som får spela andra fiolen då allt tal om jämställdhet inom detta parti skulle bryta mot partiets egentliga grundideologi.


Slutpixlat kan tala om för Ekeroth att majoriteten av skattebetalarna tycker att man visst kan bryta och vända på de traditionella könsrollerna för att uppnå en bättre jämställdhet i samhället.


Det kallas utveckling. Något som de stockkonservativa folkhemskramande Sverigedemokraterna naturligtvis skyr som pesten då detta utgör ett hot mot hela deras existens.


Anita Svensson-Vilegård för Slutpixlat