23 jan. 2014

SDU: Alla är välkomna, men ändå inte!?Med anledning av att SDU känner sig illa behandlade av Ungdomsstyrelsen då de på grund av att de inte själva kunde leva upp till det regelverk som gör att man får bidrag av just Ungdomsstyrelsen så ska SDU ordna en protestaktion i morgon på Medborgarplatsen mot just Ungdomsstyrelsen. Då för att som man säger, att hela beslutet grundar sig på politisk illvilja!?

Och man gick ju även ut i sociala medier och sade så här:Men nu visar det sig uppenbarligen att alla ändå inte är välkomna att visa sina sympatier med SDU?

För helt plötsligt är det bara den allmänheten som tycker som SDU som är välkommen och inga andra? Och den allmänheten tycks enbart få tillåtelse att komma förbi för att lyssna? Och alla som skulle tillhöra någon annan politisk organisation är inte välkomna från att deltaga och visa sitt stöd för SDU?Något som ju de nazistiska ungdomarna från organisationen Nordisk Ungdom just ville göra.


Vi efterlyste ju tidigare i en artikel härifrån Slutpixlat att SDU skulle ta direkt avstånd från nazistiska Nordisk ungdoms medverkan och förklara att nazister inte var välkomna till protestaktionen.

Men icke! 

Nu gör man bara i rätt allmänna ordalag ett undantag för alla andra politiska organisationer att deltaga i sin protestaktion. Gäller det även moderpartiet måntro?


En protestaktion som från början var avsedd för alla som delade SDU åsikter i den här frågan är nu enbart reducerad till en ren enmansshow där SDU ensamma vill stå där med offerkoftan på för som man själva säger, ”Protestaktionen handlar om att belysa Ungdomsstyrelsens odemokratiska förfarande mot SDU, ingenting annat. Låt det vara väldigt tydligt!”


Jo tydligt vid det här laget är ju att SDU ensamma vill bära detta ”tunga” ok av offerkoftmentalitet.


Och att ta direkt avstånd från en namngiven nazistisk organisations medverkan gör man naturligtvis inte. Bättre då att exkludera alla organisationer från att delta. För då slipper man ju omaket med att stöta sig med en organisation som öppet säger åt sina medlemmar att inte enbart stödja SDU utan även att rösta på SD. För den nazistiska organisationen Nordisk Ungdom är ju trots allt Brother in Arms.


Och vi syns väl på Medborgarplatsen i morgon klockan 14:00? Allmänheten hade ju visst fått ynnesten av SDU att få komma förbi och lyssna, sådär bara i förbifarten uppenbarligen.

 Raffina Wall för Slutpixlat