17 jan. 2014

Thoralf Alfsson: ”Sverige är inte bättre än diktaturer!”

Också den Sverigedemokratiske riksdagsmannen Thoralf Alfsson stämmer nu in i offerkoftekören och tar i så det knakar angående att SDU återigen fått avslag för sin bidragsansökan hos Ungdomsstyrelsen.

”Detta är helt sjukt! Sverige är inte bättre än diktaturer! Jag känner en stor avsky mot Ungdomsstyrelsen!


Kort och gott. Ren mobbning!


Hur kan detta rättfärdigas av det så kallade politiskt korrekta samhället som jämnt och ständigt proklamerar "alla människors lika värde".


Och precis som SDU:s ordförande Gustav Kasselstrad och dess vice ordförande William Hahne så har Thoralf Alfsson uppenbarligen missat orsaken till varför inte SDU fick några pengar i bidrag från Ungdomsstyrelsen.


Man uppfyllde helt enkelt inte de krav som bidragsreglerna ställer för att erhålla bidrag.


Man tycker ju nu vid det här laget att SDU borde lärt sig hur man för det första fyller i en korrekt ansökan, men viktigaste av allt, att man först verkligen noga läser igenom det regelverk som finns. Och det helst innan man tar på sig offerkoftan och gråter ut i media.


Därför vill Slutpixlat, i all vänlighet förstås, förmedla denna information från Ungdomsstyrelsen till SDU, så att det blir rätt nästa gång ni söker bidrag.

  
 

Mer från Ungdomsstyrelsen: BIDRAG.

Och till Thoralf Alfsson vill vi rikta en ärlig och välmenande uppmaning.  Innan du kallar Sverige för en diktatur så borde du nog läsa på om vad en diktatur egentligen är.

 ”Diktaturen kännetecknas av maktkoncentration, men till skillnad från absolutism, envälde och tyranni betraktas diktaturen i regel som provisorisk. Ofta uppstår diktaturen i demokratier, där man samlar makten till en liten grupp, och upphäver den personliga friheten.”

Lite som den Sverigedemokratiska partistyrelsen med andra ord.


Raffina Wall för Slutpixlat