17 jan. 2014

SDU får inga pengar från ungdomsstyrelsen och Avpixlat går i taket.

Återigen fick det Sverigedemokratiska ungdomsförbundet SDU avslag från Ungdomsstyrelsen om bidrag.

Något som fick SDU:s ordförande Gustav Kasselstrand att kalla det hela för ”sovjetmetoder", en demokratisk skandal och ett politiskt ställningstagande” och uppmana till en protestaktion mot Ungdomsstyrelsen på Medborgarplatsen den 24/1 klockan 14:00.


Dessutom vill han möta Ungdomsstyrelsens Fredrik Wikström i en debatt?Och trots att Ungdomsstyrelsen bjöd in SDU till ett samtal om bidragsbeslutet så valde Kasselstrand att som alla SD:are och SDU:are numer gör när de inte får som de vill, ta på sig stora offerkoftan och gå ut i media och raljera över hur oerhört orättvist detta är mot dem.

Något som Sverigedemokraternas egen hat- och rasistsajt Avpixlat naturligtvis också tyckte var mycket orättvist, för kunde obskyra invandrarorganisationer, feministiska organisationer och organisationer för hbtq-personer få bidrag, så varför kunde då inte en främlingsfientlig och rasistisk ungdomsorganisation också få bidrag?


”Beslutet är ett antidemokratiskt försök att minska SDU:s ekonomiska möjligheter att bedriva valrörelse på samma villkor som övriga partiers ungdomsförbund. Ungdomsstyrelsen fördelar drygt 250 miljoner kronor och i år har 213 organisationer fått pengar. Bland dessa finns en lång rad obskyra invandrarorganisationer, feministiska organisationer och organisationer för hbtq-personer.”


Vad alla SDU:are, SD:are och andra Sverigedemokratiska sympatisörer, inklusive SDU-ordföranden själv tycks missa är orsaken till varför de återigen nekades bidrag.


”Avslaget motiveras med att organisationen har brister i den demokratiska uppbyggnaden. Det handlar om att SDU inte har antagit lokala stadgar enligt det regelverk som styr bidragsfördelningen, enligt Ungdomsstyrelsen.”


TT: Vad är problemet med stadgarna?


”Bidraget ska gå till barn och ungdomars organisering på lokal nivå. Det är just på den lokala nivån som det måste finnas ett inflytande. Men om man bara följer riksförbundets centrala stadgar så är de inte antagna i demokratisk ordning”, säger enhetschef Fredrik Wikström.


Ungdomsstyrelsen har gjort stickprover hos fem lokala föreningar hos SDU och ingen av dem hade antagit egna lokala stadgar. Det är ett krav för att man ska få bidrag enligt den förordning som regeringen har utfärdat.

"Syftet med det här bidraget är att ungdomar lokalt ska ha möjlighet att påverka sin situation och jobba med en självständig organisering", säger Fredrik Wikström.

"Ungdomsstyrelsen ljuger", hävdar Kasselstrand!?

Knappast säger vi då. Ni har återigen inte koll på regelverket. Så enkelt är det! 

Gör om, och gör rätt, Kasselstrand så kanske ni kan få bidraget. Och framför allt sluta gnälla och lägg av med försöken att göra det hela till en politisk fråga. Offermentalitet hjälper er definitivt inte, får er bara att framstå som än mer patetiska.

  
Eller är det kravet på en demokratiskt uppbyggd organisation som är för svår för SDU?


Nu tänker dock SDU och Kasselstrand att överklaga beslutet till förvaltningsrätten i hopp om att Ungdomsstyrelsens avslag ska ändras?

Mission impossible säger vi då. SDU:s fem minuter i Hall of Stupidity är därmed över för denna gång.

Raffina Wall för Slutpixlat