24 jan. 2014

Vilken betydelse har ordet Svenskfientlighet egentligen?

Med anledning av andre vice förbundsordföranden hos SDU, Jonas Andersson uttalande på Twitter om Svenskfientlighet, där han uttrycker sig så här, ”Individer som drabbats av svår Svenskfientlighet & vill avskaffa vårt rika arv är välkomna att emigrera snarast till annat land som passar”, så fick vi in en mycket bra synpunkt på det här med vad som egentligen menas med det här med Svenskfientlighet och SD:s syn på vem som är att betrakta som svensk eller inte.


"I SD:s principprogram står det att för att betraktas som svensk räcker det inte med att ha ett svenskt pass eller ha svenska föräldrar. Du ska även vara lojal mot landet. Åkesson anklagade i en riksdagsdebatt Reinfeldt för att vara svenskfientlig, med andra ord inte lojal mot landet. Då kan han ju rimligtvis inte betraktas som svensk. Ser man då ytterligare på principprogrammet så ser man att demokrati inte ska gälla alla enligt deras definition på folkstyre. Därmed så fråntar de ju i så fall Reinfeldts rätt att på lika villkor påverka Sverige som andra svenskar. De har ju till och med delat in befolkningen i tre olika kategorier där en som inte anses vara lojal mot Sverige utan faktiskt utgör ett hot mot den svenska nationella och kulturella identitet. Kom inte och påstå att Sverigedemokraterna har en syn på demokrati som överensstämmer med dagens svenska hållning. Sverigedemokraterna är inte demokrater enligt min uppfattning.

Min tolkning av detta är att enligt SD har man bytt lojalitet ifall man är svenskfientlig.

Tor Nilsson  

Ur SD:s principprogram.


"På samma sätt som den som är född in i en annan nation senare i livet kan bli en del av den svenska nationen menar vi också att man även som infödd svensk kan upphöra att vara en del av den svenska nationen genom svenska nationen genom att byta lojalitet, språk, identitet eller kultur.


Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ”folk” i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket och där det kanske inte ens förekommer en gemensam arena för debatt eftersom invånarna i staten inte talar samma språk. Vi ser således förekomsten av en gemensam nationell och kulturell identitet bland befolkningen i staten som en av de mest grundläggande hörnstenarna i en stark och väl fungerande demokrati." 

Enligt Sverigedemokraternas synsätt så gäller det alltså att tillhöra rätt "folk", gör man inte detta eller inte håller med om den Sverigedemokratiska ideologin så ska man stämplas som Svenskfientlig? Logiskt? Nej absolut inte!


 Läs även denna artikel ifrån DN: "SD:s nya ideologiska etikett ändrar inte partiets politik."