7 feb. 2014

Hat- och rasistsajten Avpixlats Mats Dagerlind gör rasistiska uttalanden om Samerna!

Mats Dagerlind
Inte oväntat så föll då Sverigedemokraternas favoritskribent på deras egen favorit hat- och rasistsajt Avpixlat, Mats Dagerlind in i hetsjakten på SD:s nya rasistiska hatobjekt Samerna.

För i en artikel i Avpixlat så skräder han inte orden mot samerna.


“Det är hög tid för en reality check för samerna. De tillhör en gammal primitiv kultur som fullständigt saknar förmåga att stå på egna ben som folk och nation.”


”Att göra territoriella anspråk som söker sin legitimitet snudd på tillbaka till inlandsisens avsmältning är inte seriöst.”


”Finns bland de etniska samerna så mycket utbildningskompetens på nödvändiga områden som krävs.”


”Det är Samerna som på rasistisk grund utestänger alla som inte har sameblod i ådrorna från att bedriva renskötsel.”


“Igår, den 6 februari, firade samerna sin nationaldag”, vilket kan tyckas en smula märkligt i beaktande av att någon samisk nation inte existerar och heller aldrig har existerat eftersom samer varit ett nomadfolk. Samerna vill dock gärna ha rättigheter som vore de ett folk med en egen nation.”


Dagerlind tycker att det är märkligt att samerna har en egen nationaldag att fira. Låt oss då upplysa den djupt historieokunnige Dagerlind om följande fakta.


"Samerna är en ursprungsbefolkning enligt definitionen i ILO:s konvention nr 169 Sveriges riksdag erkände samer som ursprungsfolk år 1977, vilket innebär att Sverige har folkrättsliga åtaganden att tillförsäkra fler rättigheter till samerna än till andra minoriteter, främst vad gäller land, vatten och självbestämmande.


Konventionen vill med text i 44 artiklar säkerställa ursprungsfolks rätt att själva välja i vilken grad de vill behålla sin kulturella och politiska identitet och beskydda ursprungsfolk mot icke frivillig assimilering. I likhet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och FN:s konvention om civila och politiska rättigheter syftar konvention 169 till att hindra diskriminering. Konventionen erkänner ursprungsfolkens behov av att bevara och utveckla identitet, språk och religion.


Konventionen berör rätten till tvåspråkig utbildning, sedvanerätt, landrättigheter, egendomsrätt samt rätt att bli rådfrågade och att delta i beslutsprocesser.


Samerna är Europas enda ursprungsfolk i konventionens mening. För Sveriges, Norges och Finlands del rör konventionen samerna, och för Danmarks inuiter."


Slutpixlat tycker att herr Dagerlind borde läsa på innan han öppnar munnen och gör djupt nedsättande och rasistiska uttalanden om Samerna. Men då han verkar oerhört pigg på att springa sin matmors ärenden, Sverigedemokraterna, så var inte hans utspel så förvånande egentligen med tanke på Åkessons utspel om samerna och hans besök i norra Sverige.


Den samiska flaggan

Raffina Wall för Slutpixlat. Stolt över mitt samiska ursprung!