18 mars 2014

Drama Queen Ingrid Carlqvist gör det igen! Drabbas av muslimdille.


Man vet inte om man skall skratta eller gråta när den islamofoba hat- och rasistsajten Dispatch Internationals chefredaktör Ingrid Carlqvist är i farten. Igen ska vi väl tillägga.

Ingrid Carlqvist var kallad som så kallat karaktärsvittne för en man som misstänks ha misshandlat två kvinnor i slöja. Mannen ifråga skall ha varit djupt inblandad i det Tryckfrihetssällskap som Ingrid Carlqvist var en av grundarna till.


Och som den Drama Queen Carlqvist är, så ville hon naturligtvis göra sitt framträdande i rätten till ett forum för att tala om sin kamp mot den ”hemska” religionen islam och dess utövare muslimerna.


I stället för att berätta hur hon känner den åtalade, som även han varit djupt insyltad i sällskapet, försökte hon sig på att läxa upp åklagare Linda Rasmusson.


”Mannen borde inte ha åtalats för hatbrott. Om han döms för det är det som att kriminalisera Tryckfrihetssällskapet”, förklarade Carlqvist i rätten.


Carlqvist avbröts genast av rådmannen Jacob Heister som förklarade att Carlqvist var kallat som vittne och skulle enbart svara på frågor och inget annat.


Något som Carlqvist ignorerade och hon började istället tala om att Tryckfrihetssällskapet för en lidelsefull kamp för den i Sverige hotade yttrandefriheten och sannerligen inte är det minsta islamofobisk.


”Varför tror du att kritiker hävdar att ni är just islamofobiska”, ville åklagaren veta.


”Av samma skäl som du har väckt åtal om hatbrott. Det är en fråga om okunnighet”, löd svaret från Carlqvist.


Nu skall i sammanhanget påpekas att den åtalade mannen som Ingrid Carlqvist var kallad av inte står åtalad för hatbrott utan för misshandel. Något som Carlqvist uppenbarligen inte begripigt.


Så frågan om var okunnigheten verkligen ligger behöver vi ju inte gå närmare in på. För Carlqvist som gärna hävdar att hon är den enda riktiga journalisten i Sverige som banne mig vet hur man bedriver källforskning och vet hur sanningen ser ut sprang rätt in i sin egen facepalm.


Och av Carlqvists dröm om att göra rättegången till en show för sina egna islamofoba tankar blev det inget av.


Aftonbladets Oisín Cantwell säger att Carlqvist lider av svårartad muslimdille i sin artikel om rättegången.


Något vi på Slutpixlat inte annat kan göra än att hålla med om.


Raffina Wall för Slutpixlat