22 mars 2014

I huvudet på Kent Ekeroth!

Mycket kan man säga om de ”vältaliga” och retoriskt ”skickliga” Sverigedemokratiska representanterna som ger uttryck för sina känslor på de sociala medierna.

Men SD:s egen Fellini, den så krogmobila mobilfotografen som förevigade järnrörsgängets eskapader en Stockholmsnatt, Kent Ekeroth, tar nog ändå priset för sin verbala ”talang”.


Vid en genomgång av denne politiskt ”polerade” individs Twitterflöde så upptäcker man snart att Ekeroth har tvenne för honom oerhört vanliga standardord han använder sig av i sin konversation med sina likasinnade.


”Massinvandring och mångkultur”.Ja nu är det ju inte mycket till konversation egentligen som Ekeroth nyttjar sitt Twitter till. Snarare använder han Twitter som en slags klagomur för att ge utlopp för sina inre känslor. Avskyn för invandrare och mångkultur. Han är ju inte Sverigedemokrat för inte.


Om man ska ge sig på en gissning på varför Ekeroth så frekvent använder de tvenne orden massinvandring och mångkultur, så är en inte allt för vågad gissning att Ekeroth nog, som de flesta Sverigedemokrater, är rädda för invandrare och mångkultur. Det rör nämligen om i den nationalistiskt inskränkta ankdammen de simmar omkring i.


Och där finns det då ingen plats för några främmande fåglar.


Främlingsfientlighet och rasism grundar ju sig i de flesta fall på ren okunskap. Nu vill vi ju naturligtvis inte säga att Ekeroth på något vis är okunnig om varken främlingar eller rasism. Det har han nog mer än väl visat vid de tillfällen då han utryckt sitt missnöje över just den så kallade ”massinvandringen” och den mångkultur han så tycks avsky.


Ekeroth är väl snarare att anses som något av en expert på just dessa områden. Man kunde ju bara önska att han på just dessa områden höll sin ”expertkunskap” för sig själv och inte Twittrade det vidare i tid och otid.  För just de bägge orden som Ekeroth älskar att använda, massinvandring och mångkultur, i en negativ kontext som han gör, är vid det här laget tämligen utslitet. Och inte då gör Ekeroth partiet någon tjänst genom att än mer slita ut dessa ord in absurdum.


Speciellt inte sen vi INTE har den massinvandring som SD påstår förekommer, och att den mångkultur som SD fruktar så, redan sedan länge här frodas och lever i all välmåga och i samklang med drygt nittio procent av svenska folket.


Inte tänker vi väl låta en förvirrad och hatisk Sverigedemokrat förstöra detta faktum genom att sprida sina lögner och sitt partis nationalistvurmande odemokratiska värderingar.


Så receptet på att få tyst på Ekeroth och hans gelikar och slippa deras rasistiska agenda är att rösta bort dem ur riksdagen i september.


Siste man som lämnar SD:s riksdagskansli släcker ljuset! Öh... behövs inte! Det var redan gjort!


Curt Latinosson för Slutpixlat