9 mars 2014

Nazisten Stefan Jacobsson uppmanar till våld! Igen!

Dags att kavla upp ärmarna säger nazisten Stefan Jacobsson på Twitter när han tycker att mångkulturen ska avskaffas?


Uppmanar nazisten Jacobsson till våld igen?


Vis av hur SvP och dess pöbel tidigare har agerat gentemot bland annat sina politiska motståndare så är det inget antagande taget ur luften.


För när det kommer till våldsamheter så ligger detta så kallade parti inte långt efter Svenska motståndsrörelsens (SMR) i hur man brukar våld som medel för att föra fram sitt vidriga budskap.


SvP vill bara tillåta ett folkslag i Sverige och skapa vad man kallar ”Ett etniskt homogent livsrum.”


I nazityskland så använde ju Hitler uttrycket ”Lebensraum” då han beskrev sin vision om ett tyskland enbara befolkat av arier.


Nazisten Jacobsson är förövrigt sedan tidigare dömd för våldsamt upplopp, och i stort sett hela styrelsen hos SvP har gjort sig skyldigt till brott där främlingsfientliga motiv har legat bakom.


Jacobsson har försvarat den amerikanska terrorgruppen The Order, vars medlemmar gjort sig skyldiga till mord på judar och politiska motståndare.


I partiets webbradio förklarade han nyligen att han står fast vid sitt stöd till gruppen som "offrade sina liv för att rädda den vita rasen i USA". Jacobsson beskrev de dömda terroristerna med stor beundran:


"En sådan brinnande kraft, en sådan glöd och en sådan passion som dessa människor visade går inte att ta miste på. Den var äkta, den var ärlig. De hade ett ordentligt uppsåt."


Partiet tar heller inte avstånd från våld. I Radio Framåt talar några av partiets mest framträdande profiler återkommande om det våldsamma grekiska nazistpartiet Gyllene Grynings framgångar som något inspirerande.


I sitt tal vid Salemmarschen 2008 sa Jacobsson att "det är vår tid att resa vapen mot mångkulturen och jaga ut den ur Sverige!"


Sorry Jacobsson, men mångkulturen är här för att stanna och allt hot om våld i ett försök att stoppa det mångkulturella samhällets utveckling är meningslöst.


SvP och dess pöbel är inget annat än en samling nazistvurmande tokdårar vars bäst föredatum gick ut 1945. Kryp tillbaks under stenen igen och håll era nazitrynen ifrån offentlighetens ljus. Finns nog med fascistiska tokdårar hos SD att hålla reda på.


Läs mer om nazistiska SvP i Expo

Curt Latinosson för Slutpixlat