10 apr. 2014

Om Sverigedemokraternas hållning till Putin.

INSÄNDARE.

Vladimir Putin

I dagen Metro skriver Johan Norberg om att Europas fascister stödjer Putins politik och dessutom stödjer hans agerande i Ukraina krisen. Jag håller med honom och vill med denna artikel visa på att denna process även pågår i Sverige och då inom den Sverigedemokratiska sfären. Jag såg hur flera SD:are ställde sej bakom det ryska rättsväsendets agerande mot ”Pussy Riots” medlemmar efter deras agerande i kyrkan.

 


Jag blev därför inte förvånad över att SD anhängare reagerade starkt på Bodils Ceballo (MP) artikel i SVT debatt i augusti 2012, när hon kritiserade Rysslands kränkningar mot de mänskliga fri- och rättigheterna. De som kritiserade henne hävdade bl.a. att det parti som hon representerar är ett extremistiskt parti att de fann därför det viktigare att angripa henne än det Ryssland gjorde mot medlemmarna i Pussy Riot. En SD anhängare skrev i kommentarsfälten till debattartikeln.

 "Är demokrati att en grupp på 10 personer ska dissekera den ryska ortodoxa kyrkan, bryta mot lagen, uppvigla mot maktinnehavare? Har du rent samvete tycker du? Hur behandlas oliktänkande Sverigedemokrater på hemmaplan av svensk pravdaliknande media? Man ska ha ordning i sitt eget hus innan man far runt med pekpinnar och kritiserar ett så stort och starkt folk som ryssarna som aldrig accepterar"


Är det förvånande? Nä inte enligt min mening. Många av dem lovordar SD:s politik och citatet följer ju SD:s principprogram. Av SD:s principprogram kan man nämligen utläsa att partiet har en syn på demokrati som inte överensstämmer med FN:s deklaration om mänskliga fri- och rättigheter. De har en annan syn på vad som anses vara folkstyre och religionsfrihet. I debatter som handlat om bl.a. demokrati menar SD anhängare att Sverige har ett demokratiskt underskott och på så vis utgör en ”demokratur”. De har även en annan syn på människors lika värde.  Det är därför naturligt att SD idag stödjer regeringen som finns i Ryssland och även i Ungern.


Förre riksdagsmannen Erik Almquist (SD) har ju uttalat sig på följande sätt: ”I Ungern rensar högerregeringen ut kulturradikalerna, i Sverige omfamnar man dem.” 
Denna syn delar den tidigare SD-toppen Patrik Ehn som menar att Ungern är ett kulturpolitiskt föredöme för Sverige. Detta trots Amnestys kritik mot Ungerns nya regims politik.

Jag röstar inte på MP men delar deras uppfattning om utvecklingen i det ryska rättssystemet. Domskälen formuleras på samma sätt som SD:s retorik i talarstolarna och som även förekommer i kommentarsfälten från dem. Du kan bli dömd för ryskfientlighet. Därför får det anses vara naturligt att SD anhängarna riktade sin kritik mot artikelförfattaren för att istället rikta den mot Ryssland. De finner ju att ryssarna har gjort helt rätt. De samverkar ju även med andra fascistiska partier som lovordar Putin.


Tor Nilsson