8 maj 2014

Även om du är svensk, inte säkert att du egentligen är det.

INSÄNDARE.

När en socialdemokratisk riksdagsman ställde en fråga i en riksdagsdebatt till Björn Söder (SD), reagerade Björn Söder på ett otäckt sätt men som inte är förvånade med tanke på partiets politik. Istället för att svara på riksdagsmannens fråga så gav sig Björn Söder på hans invandrarbakgrund och menade att han inte var svensk. Björn Söder ansåg att det var fräckt av denne folkvalda riksdagsman att ifrågasätta SD:s ställningstagande och menade därför att denne socialdemokratiske riksdagsmannen därför gav sig på honom som svensk och därmed hela det svenska folket.

Sverigedemokraterna anser sig enligt Björn Söder att vara talespersoner för det svenska folket. Det visar också hur de ställer sig till den svenska demokratin. När jag läser de 33 punkter som de tog ställning till 2005 och utvecklade i sitt principprogram 2011, kan jag se att SD anser demokratin ska bara gälla en viss del av folket. SD har även bestämt att vad som är svenskt och vem som ska räknas som svensk. Åkesson har själv sagt i en intervju i tidskriften ”Dagens samhälle” att svenskar också behöver assimileras till att bli vad han och SD menar vara svenskt. Med andra ord den som inte delar SD:s uppfattning i vissa frågor kan enligt SD inte räknas att vara svensk och därmed inte heller ingå i den skara som demokrati gäller för.  Jag är svensk men jag har absolut INTE samma svenska kulturella identitet som överensstämmer med de värderingar som Sverigedemokraterna står för och är därmed enligt deras syn på svenskar inte svensk.  Björn Söder bekräftade detta under i denna riksdagsdebatt.

Tor Nilsson