4 maj 2014

Avpixlat ute och cyklar! IGEN!?

Den till Sverigedemokraterna närstående och av dem sponsrade hat- och rasistsajten Avpixlat gråter ut tar på sig offerkoftorna och tycker att det är rent ut sagt för jäkligt att SD nu "återigen" blir diskriminerat.

Denna gång så ger sig Avpixlat på Hyresgästföreningen.


Hyresgästföreningen har gått ut med en kampanj inför riksdagsvalet där man uppmanar folk att sätta press på riksdagspartierna angående bostadsbyggandet så att de går från ord till handling med vad de utlovat.Alla partierna utom SD finns omnämnda i Hyresgästföreningens kampanj, något som naturligtvis fått foliehattarna på Avpixlat att gå i taket.


”Hyresgästföreningen är i likhet med fackföreningarna inte vilka föreningar som helst. Man har av riksdagen fått ett politiskt förtroende och särskilda befogenheter och utgör en del av själva den demokratiska samhällsstrukturen. Det är därför orimligt och odemokratiskt att generellt särbehandla något av de riksdagspartier som är ens uppdragsgivare.


Än mer anmärkningsvärt är att Hyresgästföreningen väljer att ställa grupp mot grupp på grundval av sådant som ligger helt utanför föreningens uppdrag som är att värna hyresrätten som bostadsform och tillvarata hyresgästernas intressen.”


Låt oss till att börja med att korrigera följande felaktiga påstående ifrån Avpixlat.


För det första så arbetar inte Hyresgästföreningen på riksdagens uppdrag och har därmed inte fått ett politiskt förtroende eller särskilda befogenheter.


Hyresgästföreningen är partipolitiskt obundna och styrs av sina medlemmar.
Därmed faller också Avpixlats andra påstående att Hyresgästföreningen skulle ställa grupp mot grupp.


Att Hyresgästföreningen valt att inte ta med Sverigedemokraterna i sin kampanj är nog helt och hållet Sverigedemokraternas eget fel.


För i en bostadspolitisk motion från Sverigedemokraterna från 2013 kan man bland annat läsa följande:


”När nyanlända invandrare koncentreras till vissa särskilda områden kan segregationen öka, utanförskapet förstärks och trångboddheten blir allt värre. Detta är början på en ond cirkel som i slutändan skapar ytterligare problem i form av svag sysselsättning, högt bidragsberoende, bristande utbildning, ökad otrygghet, högre kriminalitet osv. Kontentan av detta är kort sagt att en alltför stor invandring till Sverige är ohållbar, och segregerade bostadsområden gör befintliga problem ännu värre.”  Markus Wiechel (SD) Carina Herrstedt (SD) Björn Söder (SD) Johnny Skalin (SD)

   
Ja och så var invandrarna på tapeten igen, även när SD diskuterar sin "bostadspolitik" så lyckas de på något sätt få in sin enda egentliga politiska fråga, invandrarna och invandringen.


Något som än tydligare avspeglas i deras vårproposition från i år:


”Det konkreta bostadsbehovet kan heller inte analyseras utan att ta hänsyn till invandringens volymer samt till den så kallade ebo-lagen. Sverigedemokraternas invandringspolitik skulle medföra en drastiskt minskad invandring och följaktligen minska efterfrågan på bostäder.”


Vem är det som egentligen ställer grupp mot grupp?


Att inte Hyresgästföreningen valt att inte ta med Sverigedemokraterna i sin kampanj kan bara förklaras med att just Hyresgästföreningen följer sina visioner om ett tryggt boende för alla där människor och samhälle utvecklas. Invandrare som svensk.


Något som inte skulle hända om Sverigedemokraterna fick styra då deras enda lösning på bostadsbristen i Sverige tycks vara att stoppa invandringen och kasta ut alla utlänningarna. Det är inte samhällsutveckling. Det är en rent rasistisk bakåtsträvande politik.


Avslutningsvis så skriver Avpixlat så här: ”Hyresgästföreningen utesluter Sverigedemokraterna därför att man anser att partiet inte står upp för allas lika värde och exkluderar vissa grupper.”


Enda vettiga som gick att hitta i Avpixlats artikel om varför Hyresgästföreningen inte valt att låta SD vara med i sin kampanj.


Sverigedemokraterna är ett parti som inte står upp för allas lika värde och de bevisar de ständigt genom sin främlingsfientliga och rasistiska politik. Det är därför de helt på egen hand ständigt exkluderar sig från att få vara med. Och hade de tillåtits vara med så skulle deras bostadspolitiska löfte sett ut så här:
Läs även Hyresgästföreningens Ali Qadiris utmärkta artikel om Sverigedemokraterna: ”SD saknar bostadsprogram.

  
Raffina Wall för Slutpixlat