30 maj 2014

Hos Svenskarnas parti spekulerar stollarna fritt!

På det nazistiska partiet SvP:s  officiella pöbelorgan, ”Realisten”, spekuleras det vilt om att Svenskarnas parti var utsatta för omfattande valfusk under EU-valet.

”Trots att Svenskarnas parti inte ens kandiderade i EU-valet har partiet utsatts för valfusk på flera håll. Bekräftat rättstavade valsedlar har registrerats som ogiltiga och i flera fall har korrekta stavningar ändrats till felaktiga.
 

Intressant nog så kan man ändå notera etablissemangets och de styrandes rädsla för partiet, och att valfusket mot Svenskarnas parti redan har börjat i varierande omfattning. Det har i flera fall bekräftats att personer som har skrivit ”Svenskarnas parti” på sina valsedlar, och fotograferat dem just för att kunna belägga eventuellt fusk, just också har fått sina korrekta stavningar ändrade av valförrättarna till felstavade diton.”

Nu så påstår alltså den som avfattat artikeln i ”Realisten” att SvP har blivit utsatt för valfusk och att man banne mig har belägg för detta? Man skyller valförrättarna för fusk?


”I de flesta fall som vi har noterat så verkar det handla om att valförrättarna av oklar anledning har ändrat ”Svenskarnas parti” till ”Svenkarnas parti” eller ”Svenskarnas Parti”, men även mer utstuderat valfusk har inträffat och personer som har röstat på Svenskarnas parti i EU-valet har fått sina röstsedlar helt ogiltigförklarade.”


Istället för att anklaga valförrättare för fusk så borde nog SvP:s nazi sympatisörer lära sig rättstavning till att börja med.


Och i vanlig ordning så skyller stolpskotten hos SvP på att det är den ”sionistiska makten och dess nyttiga idioter” som ligger bakom allt.


”Vad som däremot redan nu står helt klart är att den sionistiska makten och dessa nyttiga idioter i höstens val kommer att göra allt i sin makt för att motarbeta Svenskarnas parti, på både laglig och olaglig väg och med alla metoder som de kan komma på. Det är upp till oss att se till att de inte lyckas med sin ljusskygga och folkfientliga verksamhet!”


Att det inom nazistiska kretsar vimlar av diverse konspirationsteoretiker och annat löst rättshavererat klientel är ju ingen nyhet. Men att anklaga valförrättarna för fusk enbart för att deras egna sympatisörer inte lärt sig stava är ju bara så patetiskt.


Raffina Wall för Slutpixlat