31 maj 2014

Europa tillhör oss - alla!

När SDU går ut och gör en fanatisk propagandafilm till dagens ungdomar där de aggressivt säger att ”Europa tillhör oss”, så måste man ju genast ställa frågan, vilka oss?

Inte är det majoriteten av de Europeiska ungdomarna man talar om i alla fall.


Samma SDU hävdar också att ”Vi är framtiden!”


Knappast säger vi då! Främlingsfientlighet och rasism i kombination med en rent i övrigt högerextrem fascistisk politik har aldrig varit framtiden och kommer aldrig att bli framtiden i något europeiskt land. Det har historien redan bevisat.


SDU:arna Gustav Kasselstrand och William Hahne säger i en debattartikel i Nyheter24 att det behövs en ungdomsgeneration som ifrågasätter den katastrofala väg som politikerna lett in landet på.


Vi vet ju naturligtvis vad dessa bägge ungfascister menar när de talar om den "katastrofala" vägen.


Invandringen och invandrarna.


Det är ju enbart det och inget annat som genomsyrar den Sverigedemokratiska politiken. Det vill säga hatet mot de eller dem som inte passar in i deras nationalistvurmande bild av hur ett idealsamhälle ska se ut.


”Inget är så starkt som en idé vars tid är inne”, hävdar herrarna Kasselstrand och Hahne i samma debattartikel.


Bara upplysa de bägge herrarna om att fascismen och dess rasistiska budskap som idé, aldrig varit inne. Den idén var ute redan den dag den föddes. Någon repris på den ideologins historia tror vi inte att någon människa vid sina sinnens fulla bruk vill återse.


Och om SDU tror att dagens ungdomsgeneration i Europa kommer att följa i fascismens fotspår så är de med sitt budskap och tron om att detta når fram till dagens ungdomsgeneration ute och seglar i periferins bakvatten, som vanligt.


Dagens ungdomsgeneration är allt för intelligent och ifrågasättande för att falla för ett högerextremt populistiskt budskap. De enda som möjligtvis faller för SDU:s lågpopulistiska utspel är de som av sitt hat och sin fanatism gentemot invandrare redan är så förblindade att om SD eller SDU förklarade att jorden är platt så skulle de köpa detta rakt av utan att ens ifrågasätta sanningshalten i detta.

    
Dagens ungdomsgeneration vet att Europa tillhör oss alla! Oavsett etniskt ursprung, hudfärg, religion eller sexuell läggning.Europe belongs to us – all!


Europa gehört uns -  allen!


L'Europe nous appartient - à  tous!


Europa nos pertenece -  a  todos!


Raffina Wall för Slutpixlat