11 maj 2014

Invandringens kostnader är ingen kostnad i slutänden. Det är en ren vinst!

Från Sverigedemokraterna och dess språkrör, hat- och rasistsajten Avpixlat får vi ofta höra och läsa om de ”hemska” kostnaderna som ”massinvandringen” står för och att det är detta som förstör svensk ekonomi.
 
I just Avpixlat kan man i en artikel med rubriken, ”Fem liter mjölk i månaden”, bland annat läsa följande:


”Våra skattepengar som tillhör det Svenska folket missbrukas grovt och används vårdslöst av våra folkvalda politiker. Dessa pengar finansierar mer eller mindre gratis tandvård för illegala/papperslösa invandrare och ser till skattefinansierade asylhem ständigt ploppar upp runt om i landet. Gamla anrika herrgårdar, hotell och äldreboenden säljs ut och ombildas i rasande takt, allt detta för att Sverige ska kunna ta emot fler människor och öka på vår befolkningsmängd ytterligare. Vad det kostar att driva hela denna cirkus skryter man inte öppet med, av självklara skäl då detta miljardprojekt finansieras av skattebetalaren.”


Sen så använder sig artikelförfattaren av det vanliga knepet i de rasistiska kretsarna att ställa svenska pensionärer mot invandrare.


”Det som kanske är mest sorgligt i hela denna sjuka ekvation är att några av de som är med och betalar mest, våra pensionärer, är de som på samma gång också får minst tillbaka av kakan i form av försämrad välfärd, sänkta pensioner och i allmänhet minskad trygghet.”


Artikelförfattaren i Avpixlat använder sig sedan av en rapport från organisationen Skattebetalarna för att försöka leda i bevis att just pensionärernas dåliga levnadsvillkor beror på den ”massinvandringspolitik” som förs i Sverige.


Naturligtvis så nämns inget i Skattebetalarnas rapport att det är ”massinvandringspolitiken” som är orsak till pensionärernas villkor. Rapporten omnämner bara skattetrycket på pensionärerna som den anser vara för hög.


Att som vi just nämnde tidigare ställa grupp mot grupp är ju ett klassiskt drag från ett parti och dess sympatisörer som delar en fascistisk ideologi.Låt oss då från Slutpixlat en gång för alla bevisa att man inte kan ställa invandringens kostnader mot varken pensionärernas eller andra gruppers ekonomi.


För rapport efter rapport bevisar nämligen att Sverige tjänar mer på invandrarna och invandringen. Invandrarna och invandringen är ingen belastning för samhället, det är i slutändan en ren nettovinst.


I OECD:s rapport från i fjol om migration så fastslås att OECD-länderna i genomsnitt gör en vinst på drygt 3 000 euro per år och invandrarhushåll.


I samma rapport så presenteras på sidan 147 statistik på olika sorters hushåll. Den visar på att hushåll med blandad etnicitet bidrar med stor marginal mest till samhället.


På sidan 153 presenteras statistik som visar vad Sverige uppskattningsvis skulle kunna tjäna om invandrade var anställda i samma utsträckning svenskfödda. Enligt artikeln har Sverige ett stort antal högutbildade invandrare vars kunskaper inte omsätts (sidan 154 mellersta stycket)


Detta visar på att om vi effektiviserar anställningen av högutbildade invandrare, exempelvis genom prövning av kunskapsnivå, skulle Sveriges förtjänster öka mer än om deportation av samma grupp sker.


Av detta kan vi dra slutsatsen att om vi fortsätter anstränga oss för en ännu mer effektiv invandringspolitik kan vi tjäna mer på invandringen och våra pensionärer kan få en högra allmän pension (om de röstar på ett parti som driver invandringspolitiken åt rätt håll såklart).


Och ett parti som bara vill driva invandringspolitiken åt fel håll är naturligtvis Sverigedemokraterna. De vill helst se ett Sverige utan invandrare. Något som bevisligen är omöjligt då detta i slutändan skulle urholka den svenska ekonomin så till den grad att vi snart skulle tillhöra Europas fattigstuga.


Invandring har i alla tider inte enbart berikat den svenska ekonomin utan även kulturen. Låt oss fortsätta på den vägen.

 
För den högerextrema nationalism och isolationspolitik som SD står för har historiskt sett alltid varit ett totalt misslyckande.


Och att försöka samla billiga politiska poänger på att ställa grupp mot grupp som SD gärna gör i ett försök att rättfärdiga sin rasistiska politik känns enbart patetiskt då de blundar för reell fakta eller falsifierar denna för att det skall passa deras politiska syften.


Invandringens kostnader är ingen kostnad i slutänden. Det är en ren samhällsvinst på mer än ett plan!


Raffina Wall för Slutpixlat