2 juni 2014

Förvaltningsrätten avslår SDU:s process mot Ungdomsstyrelsen!


Förvaltningsrätten i Stockholm har beslutat att avslå de två överklaganden som SDU drivit mot Ungdomsstyrelsen gällande ungdomsförbundets rätt till statsbidrag.

Ja alla mins väl hur Sverigedemokratisk ungdom SDU, uppträdde då man första gången detta året fick sin ansökan om bidrag hos ungdomsstyrelsen avslagen.


Man demonstrerade utanför ungdomsstyrelsens lokaler med hjälp av den nazistiska organisationen Nordisk ungdom i tron om att detta skulle hjälpa dem.


Sen när man fick till ett möte med representanter för ungdomsstyrelsen så spelade man in detta i smyg.

Man kan bara säga att det var bra att SDU spelade in mötet och lade upp det på Youtube, för med det så bevisar de bara sin fullständiga naivitet inför verkligheten och gör sig dessutom på egen hand till åtlöje.

För vem kan egentligen ta dessa ”ungsvenskar” från SDU på allvar efter att ha lyssnat på denna ljudinspelning.


Nu blev det nog inte riktigt som SDU företrädarna tänkt sig dock.

Hör här hur bland annat SDU:s vice förbundsordförande William Hahne nästintill går upp i falsett när han undrar om varför andra politiska ungdomsförbund får bidrag men inte SDU. Framför allt att ungdomsförbund på vänsterkanten fått bidrag tyckte Hahne var märkligt. SDU tycks fortfarande inte ha fattat att det är deras egen felaktigt ifylld ansökan som gjort att de inte får något bidrag.

Sen är det lite märkligt att SDU ska dra upp Ung vänsters och SSU:s bidragsansökningar i det hela. Då i något försök att påvisa att de banne mig inte hade fyllt i sina ansökningar rätt, men att de ändå fått bidrag.

”Vaffö fick de bidrag men inte vi? Dom har ju också fyllt i fel?”

Nu var det ju så att både Ung vänster och SSU uppenbarligen fyllt i sina bidragsansökningar rätt annars hade ju inte de heller fått något bidrag. Något som SDU uppenbarligen hade svårt att acceptera då det rörde sig om ungdomsförbund på vänsterkanten. Och som någon form av bevis för sin tes så lade de upp ett antal dokument som enligt dem skulle bevisa att både Ung vänster och SSU:s bidragsansökningar var felaktiga.

Lite märkligt agerande av SDU, då mötet egentligen var avsett att behandla SDU:s ofullständigt ifyllda ansökan och inte hur andra ungdomsförbund fyllt i sina ansökningar. 

Värst av allt i det hela är dock att diverse hat- och rasistsajter såsom Avpixlat och Exponerat lade ut namn och hemadresser på de ansvariga på ungdomsstyrelsen som nekat SDU bidrag. Detta ledde till en massa hatmejl och annat otrevligt från SD:s rasistpöbel mot dessa personer.

Att ta på sig den numer så slitna offerkoftan som SD:are och SDU:are numer gör så fort de inte får som de vill eller känner sig förfördelade har vid det här laget passerat sitt bäst före datum för länge sedan.


Och allt detta levande från SDU känns enbart än mer dåraktigt och patetiskt när det de facto är så att de själva enbart är orsaken till att de inte erhållit några bidrag från ungdomsstyrelsen.


De har de senaste tre åren inte klarat av att på ett korrekt sätt fylla i en enda av de bidragsansökan de fått sig tillskickad och därav fått sin ansökningar om bidrag avslagna.


Ska vi kalla det för vad det är? En Facepalm i den högre skolan!


Och gissa vad! SDU kommer naturligtvis att överklaga igen? ! Kör hårt SDU! Huvudet ända in i kaklet.


Slutpixlat avslutar också med en uppmaning till SDU:

Gör om gör rätt! Och sluta att ta på er offerkoftan. Känns vid det här laget som ganska omoget att lipa så fort ni inte får som ni vill. Dessutom så kan man ifrågasätta riktigheten att överhuvudtaget ge ett bidrag till en ungdomsfascistisk organisation oavsett om dessa någon gång skulle lyckas med att fylla i sin ansökan rätt. Kan inte vara riktigt att ge skattepengar till en organisation som står för främlingsfientlighet och rasism.


Raffina Wall för Slutpixlat