24 juni 2014

Sverigedemokraterna ett enfrågeparti?

INSÄNDARE

Slutpixlat har belyst SD:s och SDU:s kulturpolitik mycket väl. Jag vill därför med detta inlägg visa på min syn på Sverigedemokraterna (SD) och deras syn på samhället och demokratin. Många ser detta parti som ett enfrågeparti vilket enligt min mening är ett farligt sätt att bedöma dem. Jag tänkte visa på att SD inte står för det öppna samhälle som idag präglar vårt samhälle. Inför denna skrivelse har. Ett parti ska ha en ideologi och styr sitt handlande därefter. I många fall försöker SD visa att de är ett parti som alla andra. De försöker visa att de står för demokratiska värderingar men genom deras argumentation och agerande visar de egentligen vilken ideologi och samhällssyn de har.

När det gäller kulturpolitiken sa deras kulturpolitiske talesperson inför valet 2010 att staten enbart skall ge bidrag till kultur som gläder människor. Konst som väcker starka känslor och som upprör medborgare skall inte få statligt bidrag. Han menade " att folks skattepengar inte ska användas till att försöka få folk att byta åsikt om vad de gillar". Med andra ord kan man tänka sig att privatteatrar som ger sängkammarfarser musikaler m.m. kommer att stöttas men Lars Vilks Rondell hund kommer inte att få statliga anslag om han ansökte. Tänk bara om Pablo Picasso skulle sökt bidrag för att kunna måla la Guernica, Aleksandr Solzjenitsyn, En dag i Ivan Denisovitjs liv eller Gulag-arkipelagen. För att inte tala om Elisabeth Ohlson Wallins Ecce homo utställningen m.m. D.v.s. kultur som går mot det etablissemanget står för och därmed väcker opinion. Politisk satir är ett sådant objekt som inte skulle få. Tänk under 40-talet så stoppades Karl Gerhards, ”den ökända hästen från Troja” av den svenska censuren. Enligt min mening visar SD att man vill tillbaka till denna tid genom att strypa kulturutbudet så att det passar de som sitter vid makten och därmed blir det svårare att väcka opinion. Åsiktsfriheten är därmed satt ur spel.  Sättet de propagerar för att få gehör för denna politik är på ett populistiskt vis. Vem vill inte ha roligt och se glada ting? Frågan är bara vem som avgör vad som är god kultur?


Religionsfrihet är också något som SD vill styra fast de inte vill säga detta. Men vi vet att de inte vill lämna bygglov till andra trossamfund än de som står för den svenska identiteten.  Jimmie Åkesson menade att alla skall kunna ha sina lokaler för att kunna utföra sin religion men när en partimedlem ville sälja mark för ett moskébygge blev han utesluten från partiet. När de var i storkyrkan vid riksdagens öppnande visade de också vad deras ideologi står för när de abrupt lämnade kyrkan. De ansåg att biskopen skymfat partiet när denne förkunnade, för riksdagens ledamöter 2010, vad kyrkan står för när det gäller tolerans för andra etniska grupper. Jag själv vet inte var jag står när det gäller religion men om man ser i bibeln så framgår det att Jesus var mycket tolerant till andra folkgrupper. Han menade inför Gud är vi jämlika och att alla var välkomna i herrens hus SD visar enligt min mening i sitt agerande vilken typ av samhälle de vill ha. Kyrkans företrädare kommer inte kunna förkunna sitt budskap som man gjort utan att staten kommer att lägga sig i och därmed har man inte längre någon religionsfrihet i vårt land.


SD vill ha en hårdare kriminalpolitik. De har officiellt släppt kravet på dödsstraff men många ledande medlemmar i partiet och som idag är riksdagsledamöter förespråkar dödsstraffet offentligt.

 
När det gäller utrikespolitiken menar SD att vi skall lämna EU. I torgmöten har jag även hört att det finns krafter inom partiet som menar Sverige skall lämna FN. Helt centralt enligt SD:s principprogram är FN:s deklaration om de mänskliga fri- och rättigheterna. Partiet tar starkt avstånd ifrån diskriminering av människor på grundval av kön, religiös och politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund. Detta är enligt min mening bara dimridåer. Partiet är i själva verket väldigt negativ till FN. Om Sverige ska genomföra Sverigedemokraternas politik måste vi lämna FN. Riksdagsledamoten Kent Ekeroth i SD skräder inte orden på sin blogg om FN:Genom att se hur partiets ledamöter deltar i debatter kan man också utläsa partiets ideologiska ställningstagande. När partiet i riksdagen försökte neutralisera den svenska diskrimineringslagen genom att föreslå att även räkna in svenskar som diskriminerade, gick Fredrik Reinfeldt emot detta och menade att lagen är till för att skydda minoriteter. Partiet anklagade då honom att vara Svenskfientlig. De menade också att han även var det när han försvarade det öppna samhället. De anklagar också partier som har en annan uppfattning i flyktingpolitiken som extremister och anklagat meningsmotståndare för att förråda sitt land.  Genom att de har starka ord som förräderi visar detta på hur de kommer att handla om de mot all förmodan skulle har majoriteten i riksdagen. Förräderi är en kriminell handling. Därför finns risken att meningsmotståndare räknas som  kriminella. Risken blir då att de tystnar med sin samhällskritik och därmed är det fria ordet stoppat. När man konstaterar att partiets medlemmar inte agerar efter den officiella partilinjen kan man räkna med vad som kommer att hända de som går emot deras egentliga agenda.

Jag har försökt att undvika att tala om deras migrationspolitik därför att den kommer alltid fram men deras andra frågor syns sällan. Jag måste ändå nämna något om detta. Att de angriper en redan utsatt grupp som flyktingar har två anledningar. Den ena är att det är ett tacksamt sätt att få gehör hos människor att angripa denna grupp. Alla människor har fördomar inklusive jag. Om man lyckas att få oss att styras av våra fördomar ökar rädslan hos oss och vi handlar därefter. Genom att peka ut en grupp som inte är svenskar får vi också en falsk gemenskap det är utlänningarna som är orsak till det sjuka i landet. Klassisk härskartaktik. Den andra orsaken är att flyktingar som flytt ett totalitärt samhälle skulle väcka opinion mot försöken att införa ett liknande system i Sverige och utgör därför ett hot mot partiet och dess ideologi.


Jag tycker jag har visat på att SD är ett parti med två agendor. Ett för att de ska locka väljare med populistiska budskap och ett för den politik de vill egentligen genomföra men de redovisar den inte. Varför? Jo då röstar ingen på dem.


Tor Nilsson