9 juni 2014

Thoralf Alfsson: "Drygt 50 procent kommunister på Södermalm! Skrämmande!"

Denna gång är den Sverigedemokratiske och av partiledningen nu mer ratade riksdagsmannen Thoralf Alfsson så skrämd på sin blogg över EU-valets resultat för Södermalms valkrets, att han ser kommunistiska influenser över allt och bara tycker att det också är så hemskt att folk röstat på "kommunistpartier!"

Att Alfsson är så avog mot att folk enligt honom röstat på just ”kommunistpartier” på Södermalm förklarar han så här efter att raljerat ut i en harrang om orsaken till varför det blivit som det blivit, just på Södermalm. Han kallar folket på Södermalm för. lakejer?:

”Personer enligt ovanstående beskrivning har en förkärlek till att bosätta sig på Södermalm. Dessa personer har jag sannolikt väldigt lite gemensamt med! Om jag nu har något gemensamt?


När man sedan även ser hur dessa röstar blir man inte ens förvånad. Men de präglas ju av eftersägare och att ligga bra till hos grannarna och umgängeskretsen. Det är ju så mycket bekvämare att vara eftersägare än att försöka stå för egna tankar och idéer.”
 ”Att se valresultatet för valkretsar på Södermalm skrämmer mig! Drygt 50 procent röstar på kommunistpartier! Det råder ingen tvekan om att V,S, MP och F! är partier med starka influenser av kommunism!


Frågan är bara hur så många svenskar kan få för sig att rösta på dessa partier. Är de fullständigt historielösa?”


Alfsson är väl knappast rätt man att anklaga andra för att vara historielösa. Eller ens komma med påståendet att alla partier på den vänstra skala i politiken i Sverige skulle vara "kommunistpartier."  Hur var det nu med Sverigedemokraternas eget nazistiska förflutna Alfsson? Har du helt glömt av denna? Vem är det som egentligen är historielös i det här sammanhanget.


Megafacepalm Alfsson!Raffina Wall för Slutpixlat