9 juli 2014

Avpixlats skribent: ”Människorna samtida med dinosaurierna!”

Ja så får vi då ännu ett bevis för att SD:s inofficiella gaphalspöbelorgan, hat- och rasistsajten Avpixlats skribenter inte riktigt har samma ”tankevägar” eller åsikter som alla andra.

För i en FB-kommentar på SD-politikern Julia Kronlids FB-sida så säger nu Avpixlats senaste skribent Martina Aronsson så här angående evolutionen:

”Det har väl varit känt länge att det som står i skolböckerna inte är nödvändigtvis sant? Det finns massor med bevis för att det fanns människor som levde samtidigt som dinosaurierna. Tja, personligen tror jag också på en gudomlig önskan från Gud om att skapa liv- och så skedde. All information finns online och i underbara bibliotek. Böckerna som fått mig att tro på gud heter Samtal Med Gud av Neale Donald Walsche.”


 


Att förringa reell vetenskaplig fakta om evolutionen och påstå att det skulle ha funnits en Gud som skapat allt känns i dagens upplysta samhälle allt mer främmande för många.

Visst får folk ha sin tro, men att samtidigt förneka eller förringa vetenskaplig fakta och samtidigt påstå, eller in absurdum försöka pracka på folk sin egen tro som om att denna enbart skulle vara den enda rätta, kan endast liknas vid religiös fanatism.


Och när man blandar religiös fanatism med politisk fanatism, ja då har man en synnerligen farlig cocktail. Exemplet på en sådan farlig cocktail är när nazisterna i Tyskland på sin tid blandade in ockulta element i sin politik. Alla vet ju hur illa det slutade.


För er som inte känner till vem Neale Donald Walsche är så kan vi tala om att han är mannen som säger sig ha mottagit budskap från gud via automatskrift?


Anledningen till Martina Aronssons FB-kommentar på SD politikern Julia Kronlids FB-sida är ett uttalande där Kronlid återigen säger att hon inte tror på evolutionen. Denna gång fastställer hon att hon till 100 procent inte tror på evolutionen.


”Det enda jag sagt i diskussionen om evolution är att jag personligen inte köper hela evolutionsteorin om livets uppkomst till 100 %! Betyder inte att jag förkastar allt och betyder inte att bibelns skapelseberättelse måste ha skett bokstavligen så som detta står! Det enda jag sagt vad gäller skolan är att JA evolution ska givetvis läras ut men om man nämnde att det finns dem som inte köper den till 100 % och att det finns forskare som ifrågasätter delar, eller för ett samtal kring hur första cellen kan ha uppstått som man ju inte vet skulle jag inte ha något emot det”


Att i dagsläget försöka göra gällande att det finns meningsskiljaktigheter inom forskarkåren gällande evolutionen som helhet, som är ett av de mest utforskade fälten inom naturvetenskapen, är helt enkelt fel.

Kronlid har dock rätt på en punkt, diskussionen bland vetenskapsmännen om hur den första cellen kan ha uppstått, det vill säga livets uppkomst eller ursprung om man så vill. Något som skedde för cirka 4,54 miljarder år sedan är fortfarande en frågeställning som det finns olika teorier om. Dock är alla seriösa vetenskapsmän överens om att den så kallade "urcellen"Adam inte skapades genom ett gudomligt ingripande för blott 6000 år sedan.


Ralph Usterman sommarvikarie på Slutpixlat


EXTRA! Lite bonusmaterial från Kronlids FB-sida där SD-politikern Thoralf Alfsson tar bladet från munnen och utser alla journalister som vänster och som oseriösa lågt stående individer.


Man kan fråga sig när journalister som ifrågasätter en individ som förnekar evolutionen på något vis skulle se denna individ som ett hot mot sin egen agenda?

Måste bara vara i Thoralf Alfssons värld av konspirationsteorier som denna slutsats kan dras.