9 aug. 2014

SDU vågar inte öppet stå för sin rasistiska propaganda!

SDU skickar ut valfolder med vad de kallar "Invandrarfakta" till hushållen. Och det utan att tala om att det är de som ligger bakom foldern.


SDU:s William Hahne säger så här när han får frågan om varför de undvikit att stå som utgivare till foldern:

”Det finns så mycket negativa uppfattningar om oss. Vi räknade med att folk skulle kasta foldern som skräp om vi skrev att det var vi som stod bakom den.”


Slutpixlat tror nog att folk ändå anser foldern som skräp i vilket fall som helst och kastar den i sopsäcken. För med så mycket förvrängd och osann fakta som foldern innehåller så är det nog enbart de närmast fanatikerna till rasisterna i SDU som anammar dessa ”sanningar”.


Curt Latinosson för Slutpixlat