27 aug. 2014

Skånepartiet, en rasistisk gatukorsning.

Skånepartiets ledare Carl P Herslow
Några av Slutpixlats läsare har uppmärksammat oss om Skånepartiet. Ett parti som enbart ställer upp till val i Landstingsfullmäktige och till kommunalfullmäktige i Malmö. Och det politiska målet för Skånepartiet är att Skåne skall bli en självständig republik så att man kan stoppa all invandring dit. Orsaken till att man vill stoppa invandringen till Skåne är att den tär på naturmiljön?

Och inte förvånande så är det enbart den muslimska invandringen till Skåne man vill stoppa. Man skriver bland annat så här i ett valutskick till hushållen.


"Med information avislamiseras Skåne och sedan resten av världen. Därvid ges muslimerna tillräcklig hjälp och de bemötas med aldrig sviktande vänlighet."


Och i sitt punktprogram vill man bland annat ha ett stopp för all invandring och liknande, och dessutom avlägsna islam och skicka alla muslimer till Sverige. Man vill även slopa systembolagsmonopolet och stoppa kommunistväldet i radio och TV.Förövrigt så vill Skånepartiet bryta upp radiomonopolet så att sanningen kan komma fram. Och man vill även att Skåne går med i NATO.


Skånepartiets paroll är, "Stoppa invandringen. Hjälp Skånepartiet göra Skåne självständigt så stoppar vi åtminstone invandringen hit!"


Men stollarna bakom Skånepartiet nöjer sig inte bara med detta, man har också en helt "underbar" förklaring till varför man tror att Islam skulle breda ut sig:


"Den svenska eliten har genom Sveriges kungapars och Mona Sahlins inträdande i en moské och statsministerns besök i ett halal-slakteri hjälpt ISLAMs förtryckarideologi breda ut sig i Sverige."


Eh... Ja vi behöver väl inte säga mer om hur bakvänd deras syn på världen är.
Partiledare för Skånepartiet är Carl P Herslow som även är grundare av partiet. Han uttryckte sig så här om Islam vid en manifestation på stortorget i Malmö 2004.


"Islam är en hemsk vidskepelse, oförenlig med demokrati, jämställdhet, humanitet och vetenskaplig och ekonomisk utveckling. Samtliga riksdagspartier främjar islam som, om ingenting görs, inom ett par decennier kommer att bli väljarmajoritetens ståndpunkt. Vi vill helt avlägsna islam från Skåne. De som inte vill avlägga trosbekännelsen ”Jag tror på Skåne och inte på islam, skål” får flytta härifrån."


Skånepartiet är som en gatukorsning mellan Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti. Främlingsfientlighet, rasism och nationalistiskt svammel i en salig röra. Ett högerextremistiskt stolleparti med andra ord. 


UPPDATERAT:

Skånepartiet säljer också en tavla som de kallar "Väckelsetavlan". En tavla som enligt Skånepartiet är till för att skapat ilska och oro bland Malmös ledande politiker:

"Genom att köpa tavlan stöder du Skånepartiet i den fortsatta kampen mot förtrycket av skåningarna och förstörelsen av Malmö m.m."

Snarare så att Skånepartiet gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp med sin så kallade tavla som man vill ha hela 2500 kronor för.
 
 

Curt Latinosson för Slutpixlat