26 aug. 2014

Vi kan förbjuda nazistiska Svenskarnas parti redan idag.

Sverige har undertecknat en FN-konvention som säger att organisationer som uppmanar till rasdiskriminering ska förbjudas och att deltagande i sådan verksamhet kriminaliseras.

Organiserad rasism är tillåten i Sverige. Ändå har vi anslutit oss till FN:s konvention från 1965 mot alla former av rasdiskriminering.

Enligt dess artikel 4a ska ”konventions­staterna förbjuda organisationer och organiserad och annan propaganda, som främjar och uppmanar till rasdiskriminering, samt förklara deltagande i dylika organisationer eller dylik verksamhet som en brottslig handling straffbar enligt lag”.


Man kan då fråga sig varför överhuvudtaget det nazistiska Svenskarnas parti tillåts att verka i dagens Sverige. För skulle vi följa den konvention som Sverige de facto skrivit under så skulle inte ens SvP ha kunnat registrera sig som parti då de inte enbart uppmanar till rasförföljelse utan även till att med våld avskaffa demokratin.

Hade Sveriges regering haft lite civilkurage så hade man omgående förbjudit SvP från att verka redan idag.


Med facit i handen om vad för slags parti SvP är och hur de agerar, så skulle hela SvP:s ledning utan problem kunna fängslas.


Dags att sluta fega. Förbjud nazistiska SvP och dess verksamhet. Sverige ska leva upp till den konvention man undertecknat. Allt annat är ju naturligtvis en skandal. Även SD skulle med stöd av denna konvention förbjudas då de mer än väl faller inom kategorin för just organiserad rasism.


Raffina Wall för Slutpixlat