17 aug. 2014

Slutpixlat satsar på bussreklam.

Så här i valtider så satsar ju alla politiska partier stenhårt på att föra fram sina politiska budskap genom att sätta upp affischer på nästan alla tänkbara platser, och i vissa fall även otänkbara platser.

Två av dessa partier som också hårdnackat vill göra sina röster hörda genom affischering är ju de bägge fascistpartierna i Sverige, Sverigedemokraterna och Svenskarnas parti.


Men deras politiska budskap är det ju inte mycket bevänt med. Främlingsfientlighet och rasism är ju det enda budskap dessa partier inte helt oväntat framför. Inte då så konstigt att vissa bussbolag inte vill sätta upp Sverigedemokraternas främlingsfientliga valaffischer på sina bussar.


Men Slutpixlats antirasistiska budskap hade naturligtvis inte bussbolagen några problem med.Curt Latinosson för Slutpixlat