5 aug. 2014

Svensk riksnazist åker på valturné!

Ledaren för nazistiska Svenskarnas parti, Stefan ”führern” Jacobsson och hans pöbel avser nu att åka på våldsturné, förlåt, valturné genom Sverige.


Enligt vad man kan läsa i nazisternas alldeles egen motsvarighet till ”Völkischer Beobachter”, Realisten, så kommer Jacobsson och hans svans att besudla följande städer under sin turné.Man påpekar också från nazisternas sida att somliga platser/orter kan komma att ändras då inte samtliga tillstånd inte är klara.


Kan man för husfridens och för allmänhetens välbefinnande och säkerhets skull denna gång hoppas att inte ETT enda tillstånd kommer att ges för denna naziturné.


För vis av vad denna nazipöbel tidigare ställt till med då de har fått tillstånd att vistas ute ibland allmänheten på gator och torg, så borde naturligtvis myndigheterna förneka dessa nazister tillstånd.


För den grundläggande frågan i sammanhanget är om ett parti som i sitt politiska manifest har inskrivet att man vill avskaffa demokratin, och inte drar sig för att använda våld för att nå detta mål, verkligen i demokratins namn borde tillåtas som parti över huvud taget.


Nej det bästa beslutet myndigheterna kan fatta för att undvika nazipöbelns framfart är att inte ge dem tillstånd för att kunna sprida sin nazipropaganda.


Inga nazister på våra gator! Inga nazister någonstans!
 

Raffina Wall för Slutpixlat