19 okt. 2014

Märkliga turer kring SD:s fackförening ”Löntagarna”.

Som vi här på Slutpixlat i en artikel skrev igår så lades alltså den av Sverigedemokraterna initierade fackföreningen ”Löntagarna” ned.

De ansvariga bakom Löntagarna Sven Pernils och Jan Sjunnesson gick ju ut i ett så kallat pressmeddelande i den SD-vänliga sajten Nyheter Idag och förklarade att de nu upplöst fackföreningen på grund av inte tillräckligt många visat intresse av att ansluta sig till deras fackförening vilket gjorde det ekonomiskt ohållbart att driva fackföreningen vidare.


I samband med detta pressmeddelande, vilket enbart förekom i Nyheter Idag, så släckte de sonika helt ned sin officiella hemsida och sin Facebooksida utan att där ens meddela att de tänkte lägga ned fackföreningen, vilket säkert förvirrat det fåtal medlemmar som de hade.


Och inte heller på herrarna Pernils och Sjunnessons Twitter finner man ett enda uttalande eller kommentar från dem själva om att Löntagarna läggs ned. Märkligt?

Och enligt vad Slutpixlat nu erfar kan de faktiskt inte heller bara så där lägga ned Löntagarna.


För att göra detta krävs nämligen att det kallas till kongress. Inte bara en gång utan två gånger.


Det står nämligen så i Löntagarnas egna stadgar.En av dessa kongresser måste vara ordinarie.  Sedan ska upplösningsbeslut fattas av kvalificerad majoritet om två tredjedelar, av kongressombud som aldrig kan bli valda i och med att en måste ha varit förtroendevald i en sammanhängande kongressperiod för att få bli vald.


Och de eventuella tillgångar som finns kvar i förbundet ska fördelas jämt mellan medlemmarna.


Endast Löntagarnas ordförande Sven Pernils och jan Sjunnesson lär ju veta hur stora förbundets tillgångar är och vad de pengarna gått till. Finns det några pengar kvar överhuvud taget?


I och med att nu Sven Pernils officiellt gått ut och sagt att löntagarna lagts ned så gör han ju det i strid mot sitt eget förbunds stadgar om upplösning.


Sverigedemokraternas vision om ett eget av dem kontrollerat fackförbund gick alltså om intet. Det passar uppenbarligen inte alla att starta ett fackförbund. Ett fackförbund där inte ens de ansvariga bakom tycks ha en aning om vad de själva skrivit sina stadgar. Patetiskt.


Finns bara ett ord för detta: FIASKO!

Raffina Wall för Slutpixlat