19 nov. 2014

Invandrarnas fel att lucia försvinner!

Sharon Olsson, Malmö stads Lucia 2013
Med anledning av att luciafirande och luciatåg nu minskar eller helt uteblir i vissa kommuner i landet så sprids det nu på de sociala medierna i rasistiska kretsar att detta skulle vara invandrarnas fel.

Rasisterna kommer nu med det helt befängda påståenden som för exempel att lucia förbjuds i vissa kommuner eller i vissa skolor enbart för att man inte vill stöta sig med invandrare.


Något som naturligtvis är en ren lögn som vanligt från dessa rasister.


Anledningen till att luciafirandet miskar är helt enkelt att intresset att fira lucia helt enkelt minskat. Antalet kandidater som vill bli lucia har under senare år blivit allt mindre.


"När Sveriges Radios Kulturnytt för två år sedan undersökte hur många kommuner som har en officiell lucia var det 30 procent som var utan. Och det ser ut att blir färre.


På Lidingö får en 46-årig luciatradition ett snöpligt slut i år. Det blir ingen omröstning eftersom det bara finns en kandidat. I Aneby ser kommunen inte ut att få ihop de sju deltagare som krävs för en luciakör. I Hudiksvall har man fått in sju stycken och klarar sig med nöd och näppe, medan Njutånger inte ens försöker organisera något luciafirande i år.


Varför det är så är det ingen som vet. Mats Nilsson, docent i etnologi vid Göteborgs universitet, har ett par teorier. En möjlig förklaring är att firandet kräver för mycket arbete.


– Lucia drivs ofta av föreningar och all verksamheter som bygger på ideellt arbete har det svårt nu.


En annan kan vara att det känns omodernt.


– Att ha en skönhetstävling kanske inte ligger direkt i tiden.


Agneta Lilja, etnolog vid Södertörns högskola, är inne på samma linje.


– Det finns ju ett visst motstånd mot att det ska vara en skönhetstävling. Saker går helt enkelt ur modet om de inte fyller någon funktion."
Källa: Metro


Så det är inte som rasisterna påstår invandrarnas fel att luciafirandet minskar.


Problemet med rasisterna är att de med alla till buds stående medel försöker skylla i princip allt på invandrarna så fort de får chansen. Och de drar sig inte heller för att ta till rena lögner för att göra detta.

Raffina Wall för Slutpixlat