14 nov. 2014

Sverigedemokrater är passionerade hatare.

”Passion, lidelse (av latinets patio= lida), kan betyda stark förkärlek till någonting, till exempel att man har passion för ett ändamål, en sak, en person, en förändring eller en åsikt.”

Och att Sverigedemokrater verkligen har passion för sina åsikter bevisar de ju gång på gång genom olika uttalanden, antingen i de sociala medierna eller som nu sist, då den Sverigedemokratiske riksdagsmannen, Richard Jomshof, i riksdagens debatt om integration talade väldigt starkt och ”passionerat” om religionen islam och utövarna av denna religion, muslimerna.


Vilket för oss in på den form av passion som Sverigedemokrater till största delen tillämpar. Nämligen hat.”Hat, en passion, vars grund är en olustkänsla vid föreställningen om hatets föremål och som yttrar sig i ett permanent begär att skada detta.”


Och det är just föreställningen om hatets föremål, i Sverigedemokraternas fall, invandrare och flyktingar som borgar för att just Sverigedemokrater utövar hat.


Denna föreställning som Sverigedemokrater har om invandrare och flyktingar är ju egentligen en vanföreställning.

 
”Vanföreställning är en psykiatrisk term för ett kognitivt symtom som yttrar sig i felaktiga föreställningar om sig själv eller omvärlden (personer eller händelser), vilka av omgivningen inte anses kunna vara sanna; som regel uppfattas föreställningarna vara absurda.


Vanföreställningar kan vid svåra psykiska störningar uppträda ensamma eller i system. En särskild form av vanföreställning är inducerat vanföreställningssyndrom, folie à deux, vilket kan uppträda som masspsykos eller konspirationsteorier.”


Så sammantaget kan man säga att Sverigedemokratiska politiker lider av kraftiga vanföreställningar om sin omgivning vilket leder till att de visar ett passionerat hat som till slut lett till en egenskapad masspsykos där olika konspirationsteorier och lögner från dem blandas i idiotins köttkvarn och sedan framförs som någon slags politik.


Något vi andra brukar kalla fascism med starka rasistiska förtecken.


I och för sig ingen nyhet för oss som följt SD genom åren, tänkte bara upplysa er som inte riktigt än förstått vad Sverigedemokraterna är och står för.

Ralph Usterman för Slutpixlat