15 nov. 2014

Slutpixlat och RN stänger ned norsk nazi-Facebooksida.


Den nazistiska våldsorganisationen Svenska motståndsrörelsens norska broderrörelse, Den nordiske motstandsbevegelsens Nordfronts sajts Facebooksida, har efter anmälan från Slutpixlat och RN stängts ned.


Slutpixlat och RN anmälde sidan för att den innehöll ett hatiskt budskap och var full med hatiska symboler.


Något som Facebook höll med om och därefter beslöt sig för att permanent stänga ned sidan. 

Slutpixlat och RN har ju tidigare fått Facebook att  släcka ned den svenska nazistiska sajten Nordfronts Facebooksida.


Slutpixlatredaktionen i samarbete med RN.