17 dec. 2014

Avpixlats Mats Dagerlind nästa fall för svammelakuten!

Den av Sverigedemokraterna omhuldade och sponsrade hat- och rasistsajten Avpixlats chefredaktör Mats Dagerlind, försöker i en som vanligt allt för lång och tämligen intetsägande krönika förklara vem det är som bör anses som svensk eller inte.

Förutom att Dagerlind inte helt oväntat försvarar Björn Söders uttalanden med ord som att Söders uttalanden om judar och samer inte var det minsta extrema utan bara lite naiva, så säger Dagerlind vidare att, om man ska anses vara riktig svensk så ska man vara född av svenskfödda föräldrar som i sin tur är födda av svenskfödda föräldrar. Eh...!?


 


”Om man riktigt ska göra anspråk på att vara svensk bör man därutöver ha svenskfödda föräldrar som i sin tur även de bör ha haft svenskfödda föräldrar och ingen av dessa bör förstås heller ha levt i någon av landets många segregerade etniska enklaver .”

”Ingen av dessa bör förstås heller ha levt i någon av landets många segregerade etniska enklaver.”
!?


I Dagerlinds verklighetsförvirrade värld så är man inte ens nu då att anses som svensk om ens föräldrar råkar leva eller bo i ”segregerade etniska enklaver/invandrartätt område”, även om dessa föräldrar skulle vara svenskar sen generationer tillbaks?


Dagerlind fortsätter i sin krönika med följande i princip rasbiologiska påståenden om vad det är som krävs för att kunna anses som svensk.


”För att vara etnisk svensk eller ursvensk krävs motsvarande i ytterligare ett antal släktled tillbaka i tiden.


Att vara svensk, etnisk svensk eller ursvensk är därför inte detsamma som att omfattas av den öppna svenskheten, än mindre detsamma som att ha ett förvärvat svenskt medborgarskap.”


Tror i ärlighetens namn inte ens Dagerlind kan förklara vad han själv menar i den sista meningen.


För när han helt plötsligt börjar tala om detta med den ”öppna svenskheten” ja då blir Dagerlids teorem än mer skruvade.


”Begreppet öppen svenskhet ska i stället ses som ett uttryck för en nationalism som sträcker ut en inbjudande hand mot och välkomnar människor från omvärlden.”

Sen när har nationalistiska idéer som de som anammas av SD någonsin sträckt ut en inbjudande hand mot människor från omvärlden? Det är ju snarare vara tvärtom.


”Nationalism med öppen svenskhet innebär samtidigt att man avvisar den multikulturalistiska idén.”


Och i ett slag så avfärdar Dagerlind andra kulturer till förmån för nationalismens ”öppna svenskhet”.


Vi vet ju hur svårt SD och Dagerlind har det med kulturinfluenser från andra länder.


När sen Dagerlind sin vana trogen utmålar invandrare som potentiellt kriminella elelement ja då inser vi verkligen vilka rasistiska tankar som genomströmmar denne mans hjärna.


”Öppen svenskhet ger inte den som invandrar till Sverige rätt att beskylla svenskarna eller det svenska samhället för den egna oförmågan att skaffa sig en utbildning eller ett arbete, för att man valt den kriminella banan eller har komplex för att man har ett avvikande utseende eller talar svenska med brytning. Öppen svenskhet innebär att det i allt väsentligt är den som kommer till Sverige som ska anpassa sig, inte att svenskarna ska anpassa sig till den som kommer hit. Öppen svenskhet innebär också att den som allvarligt åsidosätter sin förväntade motprestation genom att inte anpassa sig, gå på konfrontationskurs med det svenska majoritetssamhället, inte göra sitt yttersta för att med eget arbete försörja sig själv och de eventuella anhöriga man vill ta hit eller begå brott i Sverige, har förverkat sin rätt att bli upptagen i den svenska gemenskapen och att vistas i vårt land.”


Den form av ”nationalistisk öppen svenskhet” som Dagerlind och SD förordar kan vi vara förutan. För det är detsamma som ren fascism och inget annat.


Mats Dagerlind torde vara nästa fall för svammelakuten att titta på.


FOTNOT:

Dagerlind avser också att starta ett nytt riksförbund. Etnosvenskarnas Riksförbund, för som han säger bevara den utsatta gruppen ”svenskarnas” etnicitet och existens.
Kan vi gissa att kriterierna för att få vara med i detta riksförbund är att du skall kunna uppvisa en fläckfri antavla sträckande sig minst fem generationer tillbaks i tiden utan några invandrade anfäder.


Då lär det inte bli många medlemmar i Dagerlinds nya riksförbund. För de som släktforskat av oss vet att invandrande anfäder förekommer i de flesta svenska släkter.
 

Raffina Wall för Slutpixlat