5 dec. 2014

Demokrati eller SD-fascism?

Vilket vägval gör du i nyvalet 2015? Demokrati eller SD-fascism.

Den frågan borde alla ställa sig. För i slutänden handlar det nämligen om vilken väg Sverige väljer i framtiden.


Den av Sverigedemokraterna nu skapade regeringskrisen, något man hotar att skapa igen om man inte får gehör för sin rasistiska politik, oavsett vilket block som sitter vid makten, riskerar att politiskt förlama Sverige i många år framöver.


Och när nu Sverigedemokraterna försöker att få valet 2015 att framstå som en folkomröstning om invandringen så avslöjar de mer än väl vilket enfrågeparti de är, och egentligen alltid har varit.


SD är inte intresserade av att värna varken arbetslösa, pensionärer, sjuka, utförsäkrade, eller andra grupper som har det svårt i samhället.


Man använder enbart dem som ett politiskt verktyg för att nå sitt primära mål. Att stoppa invandringen och göra Sverige till en isolerad enpartistat i norra Europas utkant.


Att ställa dem mot oss som SD alltid gör har ju alltid varit ett klassiskt fascistiskt retorikknep. Något man så in absurdum använt sig av i SD att man inte ens dragit sig för att i många fall med rena lögner och falsifierad statistik försökt få gehör för detta.


Sverigedemokraterna har enbart en politisk agenda. Rasism! Byggd på en fascistisk ideologi.


Det är därför denna gång så oerhört viktigt vilket vägval du gör i nyvalet 2015.


Väljer du demokrati eller väljer du SD-fascism.Vill du att Sverige ska vare ett mångkulturellt och tolerant land som är byggd på en demokratisk grund och som värnar om alla människors lika värde oavsett vilken etnicitet, religion eller sexuell läggning dessa tillhör? 


Eller väljer du ett Sverige där människor indelas i grupper utefter en fascistisk ideologi, som innebär att du är mindre värd enbart baserat på vilken etnicitet, religion, politisk tillhörighet eller sexuell läggning du har, och där demokratin i slutänden inte enbart riskerar att urholkas, utan även att i förlängningen försvinna?

Valet är ditt!


Ralph Usterman för Slutpixlat