16 dec. 2014

SD är inte ett demokratiskt parti som värnar om åsiktsfriheten.

INSÄNDARE:
Björn Söder har åter visat att partiet med sin politik splittrar samhället genom att de vill dela in människor efter nationalitet. Kent Ekeroth har också gjort detta genom att han i en riksdagsmotion förslagit att invandrare ska registreras efter nationalitet även om de är svenska medborgare eller har en förälder som är utrikes född. SD har även föreslagit under förra mandatperioden att misstänkta gärningsmän ska kartläggas i flera generationer för att se om de har utländskt blod i sig. En annan motion föreslår partiet att svenskfientlighet ska kartläggas. Kom då ihåg att de har anklagat Reinfeldt för att vara svenskfientlig. Är man inte lojal mot landet så upphör man att vara en del av det enligt partiets principprogram och då tillhör man inte det svenska folket. Det innebär ju att man inte kan vara med i folkstyret.

SD försöker också att få en bild av att de är förkämpar för åsiktsfriheten i Sverige. För något år sedan ville de ställa ut Lars Vilks rondellhund i riksdagen. SD menade att det är samma sak som man gjorde med Ecce homo utställningen. Syftet med Ecce Homoutställningen var ju bl.a. att slå in dörrar för de homosexuellas rättigheter så att inte de med lagstiftning skulle diskrimineras. Den officiella version av SD:s krav att ställa ut Lars Vilks Rondellhund var att värna om åsiktsfriheten mot det hot som islamistisk extremism utgör. Vilket är patetiskt då Riksdagen är en konsekvens av att Sverige har i sin grundlag skyddet för åsiktsfriheten. Jag finner därför att syftet med förslaget har en annan innebörd och det är inte att från SD:s sida värna om åsiktsfriheten.

Konsekvensen är att om man genomförde utställningen av rondellhunden i Riksdagen skulle det riskera att splittra olika folkgrupper i vårt land. Det är inte samma sak som om Vilks gjorde det i en offentlig utställningslokal eller rondell. Riksdagen representerar ju det svenska folket och den svenska staten. Med andra ordskulle utställningen av Vilks rondellhund innebära att Sverige officiellt kränker den islamska tron. Detta skulle i sig riskera att dra till sig extrema islamistiska organisationer som inte skulle tveka att använda våld mot oss, vilket är oacceptabelt. Lite som Gustav de III gjorde när han behövde ett krig mot Ryssland. Svensk grundlag innebar då att Sverige enbart fick starta ett krig ifall vi blev angripna. Fejkade ryska soldater angrep då en svensk gränspostering och kungen fick sitt krig.

I detta fall skulle SD:s strategi kunna vara det samma för att kunna att peka ut muslimerna som orsak för de eventuella terrordåd som islamister skulle genomföra. SD skulle då kunna få gehör för sin islamofobiska politik. Utställningen skulle därför kunna vara ett led i denna strategi att just provocera fram risken för en oro i vårt samhälle där grupper ställs mot varandra. Fjordman uttrycker sig i Counterjihad ”Islam och alla som utövar det måste tas bort – totalt och fysiskt från hela västvärlden” och vi vet ju att Kent Ekeroth stöttar Fjordman. SD menar ju att det just nu pågår ett religionskrig i västvärlden. Alla metoder i krig är då tillåtna
. 
Med andra ord är inte SD ett demokratiskt parti som vill skydda åsiktsfriheten utan vill bara ge sken av det i vanlig ordning. Några av deras förslag kan verka vara harmlösa men ser man vilka konsekvenser det kan få blir man ju mörkrädd oavsett om det inte är genomtänkt eller om det är en medveten strategi så utgör de en fara mot vårt demokratiska samhälle.

Tor Nilsson