16 dec. 2014

SDL:s islamofoba hatsida borttagen från Facebook!

Den till den klart islamofoba så kallade counterjihadrörelsen tillhörande organisationen Swedish Defence Leagues (SDL) Facebooksida har nu idag äntligen efter anmälan från bland annat Slutpixlat plockats bort av Facebook på grund av att denna bröt mot Facebooks gemenskapsregler som säger att det inte är tillåtet att kränka andra personer utifrån etnicitet, nationellt ursprung, religion, kön, sexuell läggning, handikapp eller sjukdom.

Slutpixlat anmälde SDL:s Facebooksida då den innehöll ett klart hatiskt budskap som enbart riktade sig mot en religiös grupp.


Facebook vill ju alltid ha lite feedback och frågar hur detta upplevs och ger en möjlighet att klicka på olika smileys för att uttrycka sin åsikt.


Finns bara en smiley att klicka på i det här läget.För Facebooksidor som innehåller hatiska rasistiska, islamofoba eller som förmedlar andra nedvärderande budskap mot folk av annan
etnicitet, nationellt ursprung, religion, kön, sexuell läggning, handikapp eller sjukdom har inte på nätet att göra.


Skönt att Facebook nu äntligen verkar ha vaknat till liv angående dessa sidor och nu systematiskt börjat att plocka bort dem allt eftersom de blir uppmärksammade på  dessa sidors vidriga innehåll.


Raffina Wall för Slutpixlat