11 feb. 2013

Mångfald är bara av godo!Den ansedda tidskriften The Economist, anser att mångkulturen i norden och framförallt Sverige är ett föredöme och att det är framtidens melodi i en modern demokrati så lär nog många av samhällets bakåtsträvare i Sverigedemokraterna och dess svans av gaphalsande näthatare på Avpixlat gå i taket. För dem är ordet mångfald ett ord som närmast är att betraktas som något som hotar deras blotta existens då de rabiat avskyr ett mångkulturellt modernt samhälle.


Efter att redaktionen varit på resande fot i nästan två veckor och ibland annat besökt det forna koncentrationslägret i Auswitch i Polen, där den forna tyska nazi regimen gjorde allt för att just undanröja ett mångkulturellt samhälle så ser vi nu än mer hur oerhört viktigt det är med ett öppet och tolerant samhälle där mångkulturen får råda. Utan denna mångkultur som berikar och utvecklar ett samhälle så riskerar detta samhälle att inte enbart stanna i utvecklingen utan också att falla samman. Detta är förmodligen ingenting som de bakåtsträvande krafterna i det svenska samhället med Sverigedemokraterna i spetsen någonsin kommer att förstå då deras idealbild av hur ett land skall se ut bygger på doktriner som har sin grund i fascismen och nazismens grunder.


Och vi vet ju hur det experimentet tidigare slutade. Miljontals mördade och en hel kontinent i krig där ytterligare miljoner människor fick sätta livet till.


Detta är något som de historielösa och desillusionerade individerna i Sverigedemokraterna och dess gaphalspöbel hos Avpixlat inte fattat. Man bygger inte ett modernt demokratiskt samhälle på utopiska drömmar. Man ska bygga ett samhälle på mångfald och mångkultur, där alla individer oavsett hudfärg, ras eller religion kan samverka för att utveckla och berika den moderna demokratin.


Och detta hämmar inte ett lands egna gamla kultur vilket bland annat Sverigedemokraterna tycks tro. Det utvecklar även denna kultur då olika kulturers samverkan berikar och utvecklar även den inhemska kulturen. Detta kallas utveckling! Ett ord tyvärr inte Sverigedemokraterna uppenbarligen inte hört talas om. Utveckling mot ett samhälle där mångfald och mångkultur får råda är klart bättre än ett samhälle där indoktrinerade, stupida och främlingsfientliga krafter styr.

Läs även SvD:s kulturchef, Martin Jönssons eminenta blogg: "Utan mångfald ingen svensk kultur."


Raffina Wall för Slutpixlat