6 mars 2013

Avpixlats Mats Dagerlind går i taket igen!Avpixlats nätpöbel!

Med anledning av en ledare i Uppsala Nya Tidning, skriven av Håkan Holmberg, som just behandlar hat och rasistsajten Avpixlat ser sig Mats Dagerlind återigen tvungen att skicka ut sin hatpöbel gentemot artikelförfattaren. Herr Dagerlind hetsar sin hatpöbel att via han Emil kontakta Holmberg direkt: ”Var artig och berätta gärna för Holmberg vem du är om du inte har starka skäl för att vilja vara anonym.”


De flesta som kommenterar i Mats Dagerlinds regi brukar ju för det mesta vilja vara anonyma så att de kan spy ut sitt hat och samtidigt gömma sina fula nunor bakom någon löjlig pseudonym.


Uppsala Nya Tidnings Håkan Holmberg har så rätt så i sina iakttagelser av hur Sverigedemokraternas inofficiella hat och rasistsajt fungerar.

”Avpixlat sysslar med något helt annat, nämligen att utsätta grupper och personer som av politiska skäl är misshagliga för den anonyma krets som står bakom sajten för hot i syfte att skrämma dem till tystnad. Det har hänt att personer som utsatts för detta skrivit repliker till sajten. De har snabbt tagits bort.

Däremot passerar alla typer av kommentarer som motsvarar de drivandes politiska dagordning. Någon debatt vill man inte föra eller ge plats för.

Det är logiskt att en uppskruvad och enkelriktad megafon av detta slag också får en del som följer flödet att ta nästa steg, som kan vara att utsätta enskilda personer för mordhot eller att attackera främmande människor på grund av deras bakgrund, klädsel eller utseende. Här finns länken till den nazistiska perioden i Tyskland. Propagandan syftar till att skapa en aggressivitet riktad mot enskilda personer eller hela grupper – direkta uppmaningar av det slaget finns på sajten.

Om personerna bakom Avpixlat hade haft maktpositioner i vårt land så måste man utgå från att de hade agerat på samma sätt. Säkert hade man försökt utnyttja statens maktmedel för sina syften – men man hade också försökt framkalla okontrollerade våldsutbrott mot grupper eller enskilda meningsmotståndare som den egna propagandan pekar ut. I en demokrati är statens uppgift tvärtom att skydda medborgarna mot våld från andra.”

Läs hela Håkan Holmbergs artikel här: Med syfte att framkalla våld.


Vi på Slutpixlat kan inget annat än att hålla med Håkan Holmberg i sin artikel. Och denna artikel har återigen fått rikshetsaren för Avpixlat, Mats Dagerlind att skicka ut sin hatpöbel på samma sätt som han bland annat gjorde mot Aftonbladets Åsa Linderborg.


Vad Dagerlind sysslar med är inget annat än att uppmana till uppvigling och olaga hot. Uppvigling innebär i svensk rätt att i ord eller skrift uppmana andra till brott eller ohörsamhet.

Normalt sett så länkar vi inte till hat och rasistsajten Avpixlat, men för att ni läsare skall förstå hur patetiskt och verklighetsfrämmande herr Dagerlind skriver så är det bara att läsa rubriken till herr Dagerlinds egen artikel: Med syfte att slå vakt om det egna informations- och åsiktsmonopolet.

Vi här på Slutpixlat kan bara med anledning av herr Dagerlinds artikel säga: Saliga äro de enfalldiga!
 
Curt Latinosson för Slutpixlat