9 mars 2013

Integrationen, Socialdemokraternas dilemma!?Tom statsrådsstol! Till vilken nytta?


Man kan idag läsa i media att ett flertal motioner till S-kongressen avser att en integrationsminister inte längre behövs.


”Och man vill kassera hela det politiska begreppet integration. ”Integrationspolitikens främsta brist är föreställningen om att det skulle finnas olika homogena grupper - etniciteter - i samhället som skiljer sig från varandra”, står det i motionen. Gruppindelningen riskerar att ”spä på diskriminering samt rasism och kränka den enskilda människans rätt att identifiera sig själv”. Och en särskild integrationspolitik döljer att de egentliga problemen är klasskillnader.” (SvD)


Vi på Slutpixlat tycker att detta är ett ganska märkligt ställningstagande. Förvisso har den integrationspolitik som bedrivits de senaste åren inte på långa vägar nått upp till de mål som en gång först sattes av Socialdemokraterna initialt.


Men att avskaffa integrationsministerposten i dessa tider när vi har ett klart främlingsfientligt och rasistiskt parti i riksdagen är inte rätt väg att gå.

Luciano Astudillo har varit integrationspolitisk talesperson och är en av partistyrelsens föredragande på kongressen. Han säger att det är en längre politisk process som ligger partistyrelsens formuleringar.

”Vi har länge velat generalisera det som har kallats integrationspolitik. Det ska inte finnas en särskild arbetsmarknadspolitik eller skolpolitik för människor med ett annat ursprung, och det ska råda en stark likabehandlingsprincip.”

Astudillo försäkrar att det inte handlar om att nedprioritera de frågor som brukar kallas för integrationspolitiska.

Man kan undra vad egentlige Luciano Astudillo menar med sitt uttalande. För klart är dock att dylika uttalanden bara spelar Sverigedemokraterna i händerna som helst vill se att hela integrationspolitiken skrotas.

Tanken om en så kallad likabehandlingsprincip må låta bra på pappret. Men nu är verkligheten en helt annan.

Och så länge behovet finns av att hjälpa invandrare och flyktingar att smidigt integreras i det svenska samhället, så behövs det också ökade resurser för detta. Och vad vore inte bättre än att för en gångs skull ge en integrationsminister medel och verktyg för att bättre kunna genomföra sitt uppdrag än idag.


Om man nu som de Socialdemokratiska motionärerna vill, kassera begreppet integration, på grund att man anser att detta begrepp delar in folk i olika homogena grupper – etniciteter, så har man helt klart tänkt rysligt fel.


Risken är att hela integrationsfrågan istället delas upp mellan ett antal andra ministerområden och därmed riskerar att helt falla mellan stolarna. Och det skulle utan tvekan försvaga den svenska integrationspolitiken dramatiskt.

Tanken på att skrota integrationsministerposten låter mer som att man vill fiska röster i fel vatten. För skälen från motionärerna till varför, är ganska grumliga.


Karl-Johan Johansson-Svensk Chefredaktör för Slutpixlat