20 mars 2013

Skolan är viktig i kampen mot rasismen!Zanyar Adami kom till Sverige på 1980-talet som ensamt flyktingbarn.
I en artikel i SvD idag menar han att situationen för ensamkommande flyktingbarn har blivit sämre och att fler riskerar att fara illa.

Han säger också att idag att skolan är vägen in i samhället. Förändrar vi en generation tonåringars attityder kring flyktingar har vi planterat frön för ett humanistiskt framtida Sverige.

Och så rätt han har. Det är därför det är så oerhört viktigt med det antirasistiska arbetet i skolorna för att motverka alla de lögner om invandrare som sprids av diverse rasistiska grupperingar som för exempel Sverigedemokraterna och dess hat och rasistorgan Avpixlat.

En större vikt måste från myndigheternas och skolornas ledning läggas på detta arbete för att motverka de rasistiska strömningarna i vårt samhälle.

För det är i skolan som attityder till samhället i mångt och mycket skapas. Får våra barn och ungdomar en förståelse för hur andra kulturer och människor fungerar så får de också en större förståelse för bland annat flyktingbarns situation. Utan tvekan är det så, att med rätt information och utbildning om invandrare och flyktingars situation så får vi också ett humanare samhälle. Och ett humanare samhälle är betydligt bättre samhälle att leva i än ett kallt människoföraktande samhälle som Sverigedemokraterna vill leda oss in i.

Slutpixlats uppmaning till skolans ansvariga och framför allt utbildningsminister Jan Björklund är att skapa bättre förutsättningar för att antirasistiska organisationer skall kunna arbeta och sprida sin information i skolorna.

Och om det är någon som mer bör inbegripas i detta arbete så är det Stiftelsen Expo som genom att de redan har något som kallas Expo skolan. Vilken är ett samarbete mellan Stiftelsen Natur och Kultur och Lärarnas riksförbunds forum för humanoria och samhällsvetenskap.

Expos utbildningar där de upplyser om intolerans, främlingsfientlighet och rasism borde vara ett obligatorium i skolans utbildningsplan.

Karl-Johan Johansson-Svensk Chefredaktör för Slutpixlat