17 mars 2013

Slutpixlat vet varför Dagerlind är homofob!I ljuset av Avpixlats egenutnämnde rikshetsare Mats Dagerlinds homofobiska  uttalanden på Twitter, så måste vi ge en liten bakgrundsbild till varför Dagerlind gör de homofoba uttalanden han gör.

Och då får man gå tillbaks till den grund ideologi som genomsyrar de kretsar där Dagerlind och hans gelikar i SD befinner sig.

Bäst beskrivs de i en rapport som gjordes av RFSL och EXPO 2005.

Här är ett litet utdrag ur denna rapport:

”Det homosexuella hotet mot den vita rasen – nazistisk och rasistisk homofobi på Internet.”


Om ni vill studera rapporten mer ingående finner ni den här:  Nazihomofobi på nätet.
Och här ett litet utdrag ur en artikel i "Levande historia."


Homosexuella män och kvinnor.


"Homosexuella tyska män ansågs utgöra en fara den ”ariska rasen”. De trakasserades och förföljdes. De ansågs klena och svaga, oförmögna att försvara nationen. Efter det nazistiska maktövertagandet utsattes de för ett allt hårdare tryck. Man krävde att de skulle överge sina homosexuella relationer och bli ”rasmedvetna”. Lesbiska kvinnor ansågs inte utgöra ett lika stort hot. Inte heller utsattes icke-tyska homosexuella män för några åtgärder, om de inte hade en tysk partner.

1935 infördes en ny lag där även misstanken om homosexualitet eller liknande ”misstänkt beteende” var grund för arrestering. Mellan 1937 – 1939, då förföljelsen av framförallt homosexuella män var som värst, genomfördes otaliga aktioner mot olika mötesplatser och ett nätverk av informatörer sattes upp. Från 1938 skickades homosexuella män till koncentrationsläger. Omkring 100 000 män arresterades och av dem dömdes hälften för homosexualitet.


Mellan 5 000 och 15 000 fördes till koncentrationslägren. De fick bära en rosa triangel som tecken på att de tillhörde den homosexuella gruppen. Vakternas behandling av dessa fångar var oerhört brutal. Eftersom nazisterna ansåg att homosexualitet var en sjukdom, skulle fångarna ”botas” genom förnedring och hårt arbete. Många utsattes för mycket grymma medicinska experiment. Tusentals homosexuella fångar mördades eller dog, exakt hur många är inte säkerställt.


Lesbiska kvinnor som skickades till lägren fick istället bära den svarta triangeln, tecknet för att man straffats för ”asocialt beteende”. Hur många lesbiska kvinnor som hamnade i koncentrationsläger och hur många som dog där är okänt eftersom det i gruppen ”asociala” också fanns andra kategorier av dömda."


Så var herr Dagerlind har hämtat sina homofobiska tankar ifrån råder ju inget tvivel om. Tankar han nu vägrar att ta ansvar för med motiveringen "Jag står inte för någonting jag skriver! 

Vore det inte bättre att du höll käften då i stället Dagerlind. Du är ju inte ens man nog att stå för dina vedervärdiga åsikter. Fegt agerande och inget annat! 

Och nu gör Dagerlind bland annat följande något kryptiska uttalande på Avpixlats sajt.

"Jag vill samtidigt understryka att jag twittrar som privatperson, inte som företrädare för Sverigedemokraterna, där jag inom parentes sagt inte ens är medlem, och inte heller som talesperson för Avpixlat. Jag twittrar under namnet Demofon som är namnet på min blogg (som för tillfället ligger nere för underhåll). Varje enskild tweet jag skriver är inte heller ett uttryck för mina åsikter eller ett inlägg i den offentliga debatten. Ofta prövar jag människors åsikter genom att kasta ut en brandfackla, formulera en frågeställning osv som utgångspunkt att diskutera. Somligt är också att betrakta som mer eller mindre  blajsnack. Jag tar inte Twitter på något större allvar och det verkar inte så många andra heller göra att döma av hur mycket dumheter som skrivs där, inte minst av personer som jag föreställer mig står Aftonbladets Josefins Sköld nära politiskt."

Vi på Slutpixlat kallar Dagerlinds "blajsnack" för vidrigt. Närmaste tanke som kommer upp när man ser Dagerlinds så kallade försvarstal är att det mest liknar en dåres försvarstal. Och man kan i den övriga artikeln herr Dagerlind skrivit att han återigen hetsar sin nätpöbel mot journalistkåren. Denna gång riktar han in sitt hat mot Aftonbladets Josefin Sköld.

Ett boktips också: Kärlekens pris.

Raffina Wall för Slutpixlat