29 apr. 2013

Almqvist byter fädernesland?


Ja det har väl knappast undgått någon att den förre Sverigedemokraten och järnrörsspecialisten Erik Almqvist nu emigrerat från fäderneslandet för att slå ned sina bopålar i Ungerns huvudstad Budapest.

Man kan då fråga sig vad det är som lockar Almqvist till Ungern.  Är det maten? Gulaschsoppan eller den Ungerska kolbàszen som drar Almqvists till landet? Eller är det att strosa längs Donaus stränder och insupa stadens historiska landmärken?


Nja, det är nog varken maten eller landmärkena som lockar Erik Almqvist till Ungern och Budapest.


Det är nog snarare Ungerns nuvarande politiska skick som lockar herr Almqvist dit.


Erik Almqvist hyllar nämligen landet som ett föredöme . På sajten Avpixlat konstaterade Almqvist att, ”Ungern är ett fantastiskt land som i flera avseenden borde stå som förebild för Sverige. Till skillnad från i Sverige finns det i Ungern en stor tolerans för människor som värdesätter det egna landets kultur, historia, värderingar och intressen.”


Samma Ungern som nu prisar judehataren Ferenc Szaniszlo, som sagt att judar och romer är mänskliga apor. Han är ökänd i Ungern där antisemitism och hatretorik mot romer tillhör det normala.


Inte undra på att den före detta Sverigedemokraten Almqvist trivs som fisken i vattnet i detta land.


”Till skillnad från i Sverige finns det i Ungern en stor tolerans för människor som värdesätter det egna landets kultur, historia, värderingar och intressen.”


Jojo… Ungern värdesätter det egna landets historia, värderingar och intressen. Då på bekostnad av judar och romer. Retoriken känns allt för välbekant med den av Sverigedemokrater förda retoriken.


Dessutom så har Ungern ändrat vallagen, inskränkt pressfriheten, minskat domstolarnas självständighet och kringskurit demokratin.


Som sagt inte undra på att Almqvist älskar det Ungerska landets politiska utveckling. Kommer han att gå med i det nyfascistiska och högerextrema partiet Jobbik nu. Partiet har gjort sig känt genom sin starkt antisemitiska, antiromska och "antikriminella" profil. Partiet anger att en "en av de största utmaningarna är zigenarkriminaliteten i Ungern". Partiledaren Gábor Vona har förklarat att Jobbik arbetar mot "romsk kriminalitet" och drogspridning.


Inte helt olikt Sverigedemokraterna då som gjort sig känd för sin starka antiislamska, antiromska och antikriminella profil.


Same same but different country. Rasismen är den samma. Aftonbladet


Raffina Wall för Slutpixlat