11 apr. 2013

En liten korrigering angående storbröstad SS-officer!


Med anledning av att dagstidningen Östran idag publicerade en artikel om en bild som kommer från Slutpixlat så skrev man i artikeln att den Sverigedemokratiska riksdagsmannen Thoralf Alfsson utmålas av Slutpixlat som storbystad SS-officer. Detta är helt fel då den artikel som publicerades av Slutpixlat inte med ett ord nämner eller utmålar att Thoralf Alfsson skulle vara en storbröstad SS-officer. Östran har dragit sin egen slutsatts om bilden.  Bilden kan naturligtvis tolkas på många olika sätt. En del anser att bilden skulle vara förtal medans de flesta anser att det enbart handlar om vanlig satir. Och förövrigt så vet ju alla att riksdagsmannen Thoralf Alfsson varken är storbröstad eller en SS-officer. Han är ju bara en "vanlig" Sverigedemokrat.

Artikeln och satirbilden om Thoralf Alfsson handlade om varför han gjort följande mot islam och muslimer kränkande uttalande. ”Jag säger att islam inte hör hemma i Sverige. Den religionen bör hållas utanför Sveriges gränser.”

Thoralf Alfsson uttalar sig alltså idag i Östran och säger att han känner sig kränkt av bilden.

Tror nog att alla muslimer som Alfsson gärna utmålar som mindre värda människor känner sig betydligt mer kränkta av herr Alfssons klart islamofobiska och rasistiska uttalande.

Med anledning av att herr Alfsson fick säga vad han tyckte i media så fick också Slutpixlats Raffina Wall naturligtvis säga sitt också.
Karl-Johan Johansson-Svensk Chefredaktör för Slutpixlat

Även Sveriges Radio har uppmärksammat "stackars" kränkte Thoralf Alfsson,